Sesouvání


Terén

středně strmý svah

Sníh

upravený, tvrdý

Popis

Sesouvání je boční smykový pohyb lyží vzhledem k jejich podélné ose. Při jízdě šikmo svahem zmenšíme hranění odklonem kolen a pánve od svahu. Směr sesouvání je ovládán diferenciací tlaku v podélné ose lyží (před vázáním, za vázáním, pod vázáním).

Cvičení


sesouvání z jízdy šikmo svahem

Sesouvání z jízdy šikmo svahem

Střídání jízdy šikmo a sesouvání - hra kolen (od svahu, ke svahu)

Střídání jízdy šikmo a sesouvání – hra kolen
(od svahu, ke svahu)

Z jízdy šikmo seskočit do nové stopy s následným sesouváním

Z jízdy šikmo seskočit do nové stopy
s následným sesouváním

Ze sesouvání vpřed přejít do sesouvání vzad


Sesouvání na vytyčený cíl

Sesouvání na vytyčený cíl

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále