Jízda v pluhu


Terén

mírný svah s dojezdem do roviny

Sníh

vodivý, upravený

Popis

Lyže jsou v oboustranném přívratu – špičky jsou ve vzdálenosti 5–10 cm, patky přibližně 1 m.

Obě lyže jsou rovnoměrně zatížené a vedené na vnitřních hranách. Kolena jsou pokrčená, směřují vpřed a mírně dovnitř. Ostatní části těla jsou ve stejné pozici jako při jízdě přímo.

Cvičení


Z pluhového postavení přejít do klouzavého pluhu, dojezd do roviny

Z pluhového postavení přejít do klouzavého pluhu,
dojezd do roviny

Z přímé jízdy přejít do klouzavého pluhu, dojezd do roviny


Dlaně položit na kolena

Dlaně položit na kolena

Hole tlačit do podkolenních jamek

Hole tlačit do podkolenních jamek

Pluh, hole držet před tělem


Paže střídavě upažit, vzpažit

Paže střídavě upažit, vzpažit

Střídat klouzavý a brzdivý pluh

Střídat klouzavý a brzdivý pluh

Jízda přímo - pluh - jízda přímo

Jízda přímo – pluh – jízda přímo

Zastavit v pluhu ve svahu (v „garáži“ z holí)

Zastavit v pluhu ve svahu (v „garáži“ z holí)

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále