Snožný oblouk


Terén

svah mírného sklonu

Sníh

vodivý, upravený

Popis

Oblouk zahájíme z jízdy šikmo svahem mírným plynulým vertikálním pohybem nahoru se současným přenášením hmotnosti těla z nižší lyže na vyšší.

Pro dokončení přenesení hmotnosti si pomáháme zapíchnutím hole.

V okamžiku, kdy je těžiště těla nejvýše, zahájíme pohyb pánve a kolen dopředu a dovnitř tvořeného oblouku, těžiště zahajuje vertikální pohyb dolů. Ve vedení oblouku pokračujeme v pohybu pánve a kolen dopředu a dovnitř oblouku.

Vnitřní bok a vnitřní lyže jsou mírně předsunuté.

Za spádnicí plynulým pohybem těžiště dolů aktivně zatěžujeme vnější lyži a dokončíme oblouk.

Během celého oblouku vedeme lyže paralelně v šířce pánve.

Cvičení


Napojované oblouky

Napojované oblouky

Nácvik práce paží s pícháním holí na místě, při jízdě šikmo svahem

Nácvik práce paží s pícháním holí na místě,
při jízdě šikmo svahem

Girlandy

Girlandy

Samostatný oblouk


Střídání sklonu svahu, změna rychlosti a poloměru oblouků


PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále