Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Svaly krční (musculi colli)


Svaly krku se dělí na:

 1. kožní krční sval (musculus platysma)

  Jedná se o sval jdoucí podkožím až k mimických svalům dolního rtu. Sval ovládá napětí kůže krku v souladu s pohyby krku. U zvířat (př.koní, krav…) slouží k pohybu kůže krku např. při odhánění hmyzu. Je inervován ze sedmého hlavového, lícního nervu (nervu facialis, ramus colli – n.VII.) a větévkou z krční pleteně (nervus transversus coli = ansa cervicalis superficialis)
 2. hlavový zdvihač (musculus sternocleidomastoideus)

  Sval je nejmohutnější sval krku. Začíná na kloubu sternoklavikulárním pomocí dvou hlav a upíná se na bradavkový výběžek kosti spánkové. Jednostranná akce svalu umožňuje stočení hlavy na jednu stranu, obličej se otáčí na protilehlou stranu, oboustranná akce –záklon i předklon hlavy. Je inervován z přídatného nervu (nervus accesorius – n.XI.) a větévky z krční pleteně, plexus cervicalis – C2 a C3.
 3. nadjazylkové svaly (musculi suprahyoidei)

  Svaly umožňují pohyb jazylky a depresi dolní čelisti, spolupodílí se na funkci hlasové, dechu a zpěvu. Patří sem: jazylkočelistní sval (musculus mylohyoideus), leží mezi dolní čelistí a jazylkou, sval bodcojazylkový (musculus stylohyoideus), táhne se mezi trnovitým výběžkem kosti spánkové k jazylce, bradojazylkový sval (musculus genihyoideus) leží mezi dolní čelistí a jazylkou, sval dvojbříškový (musculus digastricus), který je tvořen dvěmi bříšky: mezi dolní čelistí a jazylkou, jazylkou a bradavkovým výběžkem kosti spánkové. Inervace je z hlavových nervů, sedmého a pátého, vláken z C1,2 jdoucí cestou větví podjazykového svalu z podjazylkového nervu (nervus hypoglossus – n.XII.). Inervace svalu dvojbřískového je z dvou různých nervů – přední bříško je inervováno z trojklanného nervu (nervus trigeminus, nervus mylohyoideus – n.V.), a zadní bříško je inervováno z lícního nervu (ramus digastricus nervi facialis – n.VII.).
 4. podjazylkové svaly (musculi infrahyhoidei)

  jsou rozepjaty mezi jazylkou, chrupavkou štítnou a kostí hrudní, Slouží k fixaci jazylky a její tažení kaudálně, spolupodílí se na funkci hlasové, dechu a zpěvu. Jsou to: jazylkohrudní sval (musculus sternohyoideus), sval jdoucí od kosti hrudní k jazylce, štítohrudní sval (musculus sternothyroideus), sval jdoucí od kosti hrudní k štítné chrupavce, štítojazylkový sval (musculus thyrohyoideus), sval jdoucí od chrupavky štítnicové k jazylce a lopatkojazylkový sval (musculus omohyoideus), sval jdoucí od lopatky k jazylce.
 5. svaly šikmé – kloněné (musculi scaleni)

  Jsou tři šikmé svaly přední, střední, zadní (anterior, medius, posterior), které začínají na příčných výběžcích krčních obratlů a upínají se na první a druhé žebro. Jejích funkcí je: u jednostranné akce úklon krční páteře na stranu a otočení na stranu opačnou, oboustranná akce – předklánění krční páteře nebo zvedají žebra ve funkci pomocných dýchacích svalů (inspirium).
 6. hluboké svaly krční

  umožňují předklánění hlavy nebo uklánění na stranu. Jsou tvořeny: sval dlouhý krční (musculus longus colli) – od nosiče ke kraniálním třem hrudním obratlům, sval dlouhý hlavy (musculus longus capitis) – od baze lební k příčným výběžkům krčních obratlů.

Fascie krční

je tvořena 3 listy: Obrázek č. 53

 • povrchový list (lamina superficialis)– obaluje svaly na povrchu krku, probíhá od dolního okraje dolní čelisti po přední okraj kosti klíční a hrudní
 • střední, předprůdušnicový list (lamina pretrachealis) – probíhá od jazylky laterálně a kaudálně na dorsální stranu kosti klíční a kosti hrudní
 • hluboký, předpáteřní list (lamina prevertebralis) – kryje hluboké svaly krční.

Pohyby hlavy a krční páteře

Při oboustranné kontrakci
Flexe svaly předpáteřní (m. longus coli et capitis)
svaly šikmé – kloněné
Extenze zdvihač hlavy
horní část hlubokých svalů zádových
sval trapézový

Při jednostranné kontrakci
Lateroflexe svaly šikmé – kloněné
zdvihač lopatky
Rotace zdvihač hlavy (druhostranný)
sval řemenový (stejnostranný)
některé svaly hlubokých svalů zádových (šikmá vlákna)

Obrázky ke kapitole: Mozkovna (neurocranium)
lokalizace
Obr. 46
Sval kývač
 
lokalizace
Obr. 47
Svaly nadjazykové
a podjazykové
lokalizace
Obr. 48
Svaly nadjazykové
a podjazykové
lokalizace
Obr. 49
Svaly nadjazykové
a podjazykové
lokalizace
Obr. 50
Svaly nadjazykové
a podjazykové
lokalizace
Obr. 51
Svaly nadjazykové
a podjazykové
lokalizace
Obr. 52
Svaly krční šikmé
a hluboké
lokalizace
Obr. 53
Fascie krční
 
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041