Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Oslabení pohybového aparátu

cíle

Cíl modulu

  • Dozvíte se, co je to horní a dolní zkřížený syndrom, co je to skolióza, jak se projevuje, jaká oslabení horní a dolní končetiny se nejčastěji vyskytují.
  • Budete umět klasifikovat jednotlivé svaly podle jejich tendence k oslabení.
čas

Celkový studijní čas

40
minut
úvod

Úvod

Lekcí, kterou jste právě otevřeli, plynule navazujeme na lekci předešlou. Ačkoliv již máte představu o funkčních poruchách pohybové soustavy, ne vždy musí být oslabení zapříčiněno tímto stavem. Nezřídka dochází k oslabení horních či dolních končetin vlivem dlouhodobého jednostranného přetížení ať již ve sportu či v pracovním procesu. Také posttraumatické stavy (někdy i několikrát opakované) vedou k dočasnému nebo trvalému oslabení toho či kterého segmentu. Následkem je nejčastěji instabilita (v ramenním, kolenním a hlezenním kloubu), která je jedním z faktorů ovlivňujících předčasný rozvoj artrózy v daném kloubu. Stejně tak jako instabilita je následkem traumatu často i hypomobilita oslabeného kloubu. Úponovým bolestem způsobeným nepřiměřeným přetěžováním ve sportu či v práci můžeme též do určité míry předcházet zařazováním vhodných vyrovnávacích prostředků. Je třeba si ale uvědomit, že zdravotní tělesná výchova v žádném případě nenahrazuje léčebnou tělesnou výchovu (rehabilitaci), a proto zařazujeme vyrovnávací cvičení po řádném ukončení léčby, pokud obtíže přetrvávají, nebo jako prevenci úrazu či opakovaného úrazu.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Ukázky cvičebních jednotek

Relaxační cvičení

Relaxační cvičení


zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Mám pro Vás radostnou zprávu. Tentokráte nebudete psát seminární práci. Zopakujete si anatomii. Na www.fsps.muni.cz/~sebera/e-zdravka/ máte k dispozici interaktivní databázi svalů, s popisem jejich začátku, úponu a funkce spojenou s grafickým interaktivním rozhraním. Projděte všechny svaly a připomeňte si své znalosti z anatomie…
závěr

Závěr

Jste schopni popsat jednotlivé svalové dysbalance a jejich nápravu. Tato lekce už v sobě zahrnuje praktické postupy, ovšem za předpokladu jistého penza teoretických znalostí. Ne nadarmo jste na začátku Vašeho vysokoškolského studia absolvovali předmět Anatomie. Teď Vám získané informace přijdou vhod. K dispozici máte ukázky jednotlivých cvičení s popisem, resp. ukázky a popis vybraných svalových skupin.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.