Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Diagnostika pohybového aparátu

cíle

Cíl modulu

  • Seznámíte se s metodami zjišťování funkčního stavu pohybového aparátu.
  • Budete schopni provést základní antropometrická vyšetření, klasifikovat funkční stav vyšetřovaného. Vyzkoušíte si provádění svalového testu a vyšetření základních hybných stereotypů.
čas

Celkový studijní čas

120
minut
úvod

Úvod

Jak již jistě víte, dříve než začnete pracovat s oslabeným jedincem a doporučovat jakoukoliv pohybovou aktivitu, je nezbytné, aby potenciální cvičenec podstoupil odborné lékařské vyšetření, při kterém lékař jednoznačně stanoví hranice provádění pohybové aktivity v rámci zdravotní tělesné výchovy. Na Vás, jako cvičitelích zdravotní tělesné výchovy, potom je, abyste především za pomoci speciálních vyšetřovacích metod zjistili úroveň jejich posturálních funkcí a celkového funkčního stavu pohybového aparátu – svalové zkrácení, svalové oslabení, provádění hybných stereotypů. Na základě těchto vyšetření posléze vybrali ty nejideálnější vyrovnávací prostředky k tomu, abyste co nejvíce zlepšili zdravotní stav svého cvičence (jak fyzický, tak psychický). V této lekci Vám proto předkládáme poměrně komplexní přehled testů a vyšetřovacích metod pohybového aparátu, které budou pro Vás nepostradatelné při práci s oslabenými jedinci.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Proveďte na jedné osobě libovolných 5 testů ze studijního článku a vyhodnoťte je.
  • Studenti: Vaše výsledky vložte do odevzdávárny (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny) a v diskusním fóru (is.muni.cz >> Diskuse >> Předmětová fóra) popište konkrétní problémy, na které jste narazili v průběhu provádění měření.
test

Kontrolní otázky

Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
závěr

Závěr

Za účelem zjišťování funkčního stavu pohybového aparátu používáme ve zdravotní tělesné výchově výše uvedené metody. Závěrem si heslo: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, neboť „praxe je zelený strom života a šedivá jest samotná teorie“. Bez teorie to prostě nepůjde. Ale nebylo to až tak teoretické, že?

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.