Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vyrovnávací cvičení

cíle

Cíl modulu

 • Klasifikujete jednotlivá vyrovnávací cvičení.
 • Seznámíte se se zásadami provedení těchto vyrovnávacích cvičení.
čas

Celkový studijní čas

60
minut
úvod

Úvod

Jak již bylo řečeno v předešlých lekcích, poté co jsme si udělali ucelenou představu o zdravotním stavu cvičence (na základě lékařského vyšetření, které by Vám měl cvičenec dobrovolně předložit, a vlastních testů), je na Vás, abyste vybrali ta nejvhodnější vyrovnávací cvičení k další kompenzaci či odstranění (je-li to možné) zjištěného oslabení. K tomu Vám pomůže tato lekce, ve které se dozvíte o možnostech vyrovnávacího procesu, o vyrovnávacích cvičeních. Tato cvičení, ač bývají velmi důležitou součástí cvičební jednotky zdravotní tělesné výchovy, nejsou zdaleka jediným možným řešením při výběru vhodné pohybové aktivity pro člověka. Pohybovou aktivitu vybíráme vždy především na základě individuálních potřeb cvičence, za dodržení zdravotních aspektů, které má člověku cvičení přinášet.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Je prokázáno, že včas odhalené funkční poruchy pohybového aparátu můžeme účinně vyrovnávat pomocí cílených pohybových vyrovnávacích prostředků. Jedná se o vyrovnávací tělesná cvičení, jimiž lze cíleně působit na jednotlivé složky pohybového aparátu. Mezi vyrovnávací (kompenzační) cvičení řadíme cvičení:

 • uvolňovací
 • protahovací
 • posilovací
 • balanční (senzomotorická)
 • dechová
 • relaxační
 • aerobní cvičení
 • specifické formy pohybové aktivity
zadání práce

Zadání samostatné práce

 • Vytvořte cvičební jednotku pro odstranění lokální svalové dysbalance nebo dysbalance sdružené do syndromu (horní, dolní zkřížený syndrom).
 • Využijte i databáze cvičení ze Zdravotní tělesné výchovy, interaktivních obrazů svalů a databáze vyrovnávacích cvičení.
 • Studenti: Práci vložte do odevzdávárny. (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny)
test

Kontrolní otázky

Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
závěr

Závěr

Po absolvování této lekce budete schopni v souladu se svými zájmy, potřebami a pohybovými předpoklady volit danou pohybovou aktivitu, budete si vědomi svých pohybových předpokladů. Zdokonalíte se v individuálních pohybech, budete usilovat o optimální rozvoj vaší pohybové soustavy, sami si vyberete vyrovnávací cviky, které budete moci v budoucnu doporučovat i ostatním.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.