Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Metabolické poruchy – diabetes mellitus

cíle

Cíl modulu

  • Budete schopni definovat pojem diabetes, a to obou typů.
  • Získáte základní znalosti o komplikacích spojených s tímto oslabením.
  • Budete vědět, které tělovýchovné prostředky zvolit, a dokážete popsat, jaký vliv mají konkrétní pohybové aktivity na metabolismus diabetika. Prakticky si ověříte, zda pro toto onemocnění dokážete sestavit vhodnou cvičební jednotku.
čas

Celkový studijní čas

80
minut
úvod

Úvod

Diabetes mellitus především 2. typu je další z metabolických onemocnění, která řadíme společně s kardiovaskulárními onemocněními a obezitou k tzv. civilizačním chorobám. Pravidelné provádění vhodně zvolené pohybové aktivity může nejenom výrazným způsobem zlepšit zdravotní stav jedinců, ale i předejít dalším závažným zdravotním komplikacím spojeným s tímto onemocněním. V této lekci se proto seznámíte s přičinami vzniku onemocnění, s rozdělením onemocnění, ale především s možnostmi ovlivnění nemoci pravidelným prováděním zejména aerobní aktivity. Avšak preskribce a provádění pohybové aktivity u diabetiků přináší určitá úskalí. Je proto nutné věnovat pozornost zásadám cvičení s diabetiky.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Vytvořte cvičební jednotku pro cvičence s oslabením diabetes mellitus v rozsahu maximálně 5 cviků. Zaměřte se pouze na vyrovnávací část hodiny.
  • Využijte i databáze cvičení ze Zdravotní tělesné výchovy, interaktivních obrazů svalů a databáze vyrovnávacích cvičení.
  • Studenti: Práci vložte do odevzdávárny. (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny)
test

Kontrolní otázky

Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
závěr

Závěr

Závěr této kapitoly je pojat jako výpověď člověka s diabetes mellitus:

Co mi vzala, co mi dala

Když se tedy podívám na cukrovku jako na celoživotní partnerku, i přes všechny komplikace – co s sebou přinesla, lze na ní najít i něco pozitivního. Vynechám ty často citované fráze, které každý z nás už určitě slyšel – jako jsou třeba, častější kontroly lékařů, zdravější stravování, hlídání se, atd. – a zkusím popsat co mi přinesla osobně. Na některé problémy mého okolí a mé jsem se začal dívat jako na malichernosti – a řeším je tak, přehodnotil jsem své starosti a ty méně vážné beru s nadhledem, nebo se o to alespoň snažím, víc si vážím opravdových přátel, hledám víc radostí v životě, poznal jsem nové lidi se stejnou nemocí, začal jsem víc přemýšlet nad vlastním zdravím, osobností a životem (tohle je trochu klišé, ale asi sem patří).

Musel jsem se stát zodpovědnějším při plánování výletů a vůbec při všem co se vymyká zaběhnutému řádu – už nehrozí to: však se někde najíme. Přestal jsem kouřit, piji méně alkoholu – i když ani před tím jsem nebyl žádný alkoholik, jen těm sladkostem prostě někdy neodolám.

Cukrovka s sebou přinesla samozřejmě taky negativa. Kromě těch věčných otázek a rádoby rad – například jeden člověk mě chtěl léčit jógou – se trochu děsím pozdních komplikací, ale i drobností, jako: že si zapomenu inzulín, skončím někde daleko od jídla, pomoci, apod. Ještě mám jeden velký problém. Já a sport jsem si nikdy moc nerozuměli. Vím, jak je cvičení u cukrovky důležité. Zatím jsem však nenašel nic co by mě bavilo a vyhovovalo mě i mé nemoci. Tak někdy alespoň kompenzuji sport delšími procházkami.

I přes všechna pro a proti si nestěžuji. Nejsem ten co by žehral na osud – nad tím, co ho to potkalo, jaký jsem chudák – jak jsem už několikrát slyšel. Za diabetes nemůžu a proto je třeba žít i s ním. Ano, žít s ním. Diabetes Melitus je nemoc, se kterou se nesmí bojovat, ale nemoc se kterou je třeba žít. Ona je totiž silnější než my – tedy než já určitě – a moudré přísloví praví: když nemůžeš nepřítele porazit, přidej se k němu. A to si myslím platí o cukrovce víc, než o čemkoliv jiném.

Beru diabetes jako výzvu osudu na změnu života. Výzvu, kterou nelze odmítnout, pokud se chci cítit dobře a spokojeně.


Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.