Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Oslabení kardiovaskulárního systému

cíle

Cíl modulu

  • Budete schopni vymezit a definovat pojem kardiovaskulární onemocnění, popsat příznaky srdečního a cévního onemocnění a uvědomíte si rizikové faktory vzniku kardiovaskulárního onemocnění.
  • Budete vědět, které tělovýchovné prostředky zvolit, a dokážete popsat, jaký vliv na kardiovaskulární systém mají konkrétní pohybové aktivity.
  • Prakticky si ověříte, zda pro toto onemocnění dokážete sestavit vhodnou cvičební jednotku.
čas

Celkový studijní čas

120
minut
        (+ 10 minut videa)
úvod

Úvod

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) neustále řadíme na druhé místo v incidenci všech chorob, kterými je lidská populace v současné době ohrožována. Mortalita u těchto chorob setrvává i přes všechny moderní medicínské postupy na hodnotě okolo 50 %.

Nedostatek pohybové aktivity je v naší zemi závažný problém především z důvodu stále narůstajícího počtu obyvatel trpících následky sedavého životního stylu. Právě sedavý životní styl je jedním z významných faktorů ovlivňujících prevalenci kardiovaskulárních onemocnění.

Ze současných poznatků víme, že pohybová aktivita souvisí s aerobní zdatností, která významným způsobem ovlivňuje prognózu pacientů s KVO.

Aerobní trénink pozitivně ovlivňuje toleranci zátěže, zvyšuje vrcholovou spotřebu kyslíku, příznivě ovlivňuje hemodynamické parametry a zvětšuje funkční kapacitu organismu tím, že snižuje tepovou frekvenci v klidu i zátěži, snižuje TK, zvyšuje periferní žilní tonus a vede ke zlepšení kontraktility myokardu.

Kromě aerobního tréninku, který je hlavním pohybovým prvkem prevence rozvoje rizikových faktorů KVO a ischemické choroby srdeční (ICHS), je velmi důležité zařazovat do cvičební jednotky i dynamická posilovací cvičení. Trénink kombinující prvky dynamické a statické zátěže je typickou součástí cvičební jednotky. Posilování svalstva horních a dolních končetin přirozeně odráží potřeby cvičenců jak pro pracovní, tak rekreační pohybové aktivity.

Z pohledu Zdravotní tělesné výchovy z toho vyplývá, že se velmi často můžeme setkat se cvičenci, kteří mohou mít omezení právě z důvodu oslabení kardiovaskulárního systému. Cvičení těchto lidí musí být zcela určitě přizpůsobeno jejich omezení, nejlépe po konzultaci s lékařem-kardiologem. V tomto modulu se budeme věnovat postupům jak sestavit cvičební jednotku, která bude respektovat tento typ omezení.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Ukázky cvičebních jednotek

Relaxační cvičení

Relaxační cvičení

Vytrvalostní cvičení

Vytrvalostní cvičení

Oslabení kardiovaskulárního systému

Oslabení kardiovaskulárního systému


zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Vytvořte cvičební jednotku pro cvičence s oslabením kardiovaskulárního systému. Zaměřte se na vhodné outdoorové aktivity.
  • Využijte i databáze cvičení ze Zdravotní tělesné výchovy, interaktivních obrazů svalů a databáze vyrovnávacích cvičení.
  • Studenti: Práci vložte do odevzdávárny. (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny)
test

Kontrolní otázky

Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
závěr

Závěr

Právě jste absolvovali lekci o oslabení kardiovaskulárního systému a možného ovlivnění tohoto oslabení pohybovou aktivitou. Vzhledem k tomu, že kardiovaskulární onemocnění je nejčastějším onemocněním a příčinou úmrtí v tzv. západním světě, je velmi pravděpodobné, že se ve svém soukromém či profesním životě s takto oslabeným člověkem setkáte. Vědomosti a materiály, které jste během studia tohoto modulu získali, by Vám měly být pomůckou k zvyšování kvality života nemocného kardiovaskulárním onemocněním. Jen mějte vždy na mysli, že sestavení cvičební jednotky by mělo být podmíněno výsledky odborného lékařského vyšetření a že vámi navržený cvičební plán by měl nemocný vždy zkonzultovat se svým kardiologem dříve, než podle něj začne cvičit.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.