Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Oslabení smyslů

cíle

Cíl modulu

  • Utvoříte se představu o základních smyslových oslabeních.
  • Budete schopni popsat jednotlivé typy onemocnění smyslů.
  • Budete vědět jaké zásady vyrovnávacího procesu dodržet a jaké tělovýchovné prostředky využít, abyste snížili na minimum riziko úrazu cvičenců a přitom zlepšili jejich psychický i fyzikcký stav.
  • Prakticky si ověříte, zda jste schopni sestavit pro toto oslabení cvičební jednotku.
čas

Celkový studijní čas

90
minut
úvod

Úvod

Ztráta jednoho nebo více smyslů je pro člověka vždy velmi obtížná životní situace. Pohybová aktivita při těchto oslabení může napomoci zvýšit sebeobslužnost jedince, zlepšit nervosvalovou koordinaci, rovnováhu a celkovou zdatnost. Hlavním přínosem však je zlepšení intersociální komunikace jak mez lidmi se stejným oslabením, tak mezi oslabenými a ostatním světem. Cvičenci bez oslabení si mohou vyzkoušet během cvičení, jak těžké je provádět některé běžné životní úkony bez zrakové či sluchové kontroly. I tady (stejně tak jako při neuropsychických oslabeních) využívá zdravotní tělesná výchova cvičení z psychomotoriky, ale i klasických vyrovnávacích cvičení pro odstranění svalové nerovnováhy v oblasti krku a hlavy, balančních cvičení pro zlepšení propriocepce a rovnováhy, rytmických cvičení pro zlepšení vnímání rytmu. Dále využíváme i aerobních cvičení pro snížení nadváhy (především mezi sluchově oslabenými je nadváha v posledních letech velmi aktuálním problémem).

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Vyhledejte na internetu nebo v knihovně zdroje zabývající se výukou znakové řeči. Vyberte jednoduché slovo (pozdrav, věci běžné denní potřeby, …), naučte se jej a předveďte na semináři. Můžete pracovat i ve dvojicích a předvést např. krátký rozhovor znakovou řečí (s překladem do řeči mluvené).
závěr

Závěr

Vzhledem k tomu, že smyslová oslabení mají nemalý dopad na psychickou stránku člověka, je třeba získat oslabené jedince pro provádění pohybových aktivit i při jejich oslabení. Nejdůležitějším cílem je napomoci těmto jedincům se začleněním do společnosti. Vždy volíme takové aktivity, které jsou individuálně vhodné pro konkrétního člověka. Organizaci všech činností dobře zvažujeme tak, aby byla zabezpečena bezpečnost cvičenců a nedocházelo k úrazům nebo zhoršení jejich stavu. Abychom měli určitou jistotu, je vhodné konzultovat výběr pohybových aktivit s ošetřujícím lékařem.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.