Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Metabolické poruchy – obezita

cíle

Cíl modulu

  • Zvládnete obezitu, popíšete její příčiny a typy.
  • Vysvětlíte obezitu jako rizikový faktor ostatních onemocnění.
  • Dozvíte se, jaké pohybové aktivity a sporty doporučovat jedincům s tímto oslabením.
čas

Celkový studijní čas

75
minut
úvod

Úvod

V našem kurzu jsme se dostali k tématu, které je aktuální a velmi diskutované již několik desítek let a které přináší reálnou hrozbu ohrožení lidského života. Není řeč o ničem jiném než o obezitě. Svoji negativní roli hraje obezita především jako rizikový faktor rozvoje mnoha velmi závažných a smrtelných onemocnění, jako je například karcinom tlustého střeva, konečníku, dělohy nebo dalšího závažného metabolického onemocnění – Diabetes Mellitus typu II a v neposlední řadě kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou předčasného úmrtí v tzv. západním světě. Alarmující je fakt, že přes veškeré úsilí zdravotnických organizací se počet obézních rok od roku zvyšuje. Navíc bývá čím dál tím více zasažena dětská a mladší populace. Tato lekce by Vám měla osvětlit příčiny vzniku a rozvoje obezity, její dělení, jakožto i principy preskripce pohybové aktivity u obézních jedinců tak, aby vlivem Vámi zvolené cvičební jednotky došlo k pozvolnému úbytku tukové složky a na druhou stranu nárůstu aktivní tělesné hmoty oslabeného. Samozřejmě, že změna životního stylu a výživových zvyklostí člověka je podmínkou úspěšné redukce nadváhy a udržení zdravé hmotnosti.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Vytvořte cvičební jednotku pro cvičence s nadváhou (obezitou) v rozsahu max 5 cviků. Zaměřte se pouze na kondiční část hodiny.
  • Využijte i databáze cvičení ze Zdravotní tělesné výchovy, interaktivních obrazů svalů a databáze vyrovnávacích cvičení.
  • Studenti: Práci vložte do odevzdávárny. (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny)
test

Kontrolní otázky

Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
závěr

Závěr

Obezita se stává nejen zdravotním problémem, ale i ekonomickým. Výdaje spojené s léčbou obezity rostou neuvěřitelným tempem a ekonomové varují před ekonomickými dopady při léčbě obezity. Jedná se o celosvětový problém, typickou ukázku globalizace. Kvalita života takto oslabených jedinců též souvisí s jejich schopností pohybovat se. Existuje mnoho vhodných tělesných cvičení a sportů, které mohou provozovat i obézní. Kolegové studenti, dost možná se jedná v budoucnu o velmi výnosný business. Nicméně je to problém, který je blízko nás, tak se snažme, abychom do kola businessu nevkročili z té špatné strany – ze strany postižených obezitou…

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.