Poděkování

Vznik skript byl podpořen projektem Fondu rozvoje č. MUNI/FR/1412/2018 realizovaném na Masarykově univerzitě v roce 2019 a částečně také grantem Ministerstva zdravotnictví NV17-30439A.