Předmluva

Atlas onemocnění sliznice ústní dutiny je elektronická obrazová databáze patologických stavů na sliznicích dutiny ústní, která byla vytvořena z kazuistik lékařů spolupracujících s LF MU. Jedná se o inovovanou verzi „Atlasu chorob sliznic dutiny ústní a parodontologie“ od autorů MUDr. Jan Vokurka a kol. z roku 2011. Cílovou skupinou, pro kterou je atlas určen, jsou studenti magisterských a bakalářských oborů na lékařských fakultách.

Jednotlivé kapitoly v Atlasu onemocnění sliznic ústní dutiny jsou řazeny stejně jako v publikaci „Repetitorium onemocnění sliznic ústní dutiny“ autorů prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D. a kol. z roku 2020 a logicky na něj navazují. Obě pedagogická díla jsou vzájemně elektronicky propojena přes odkazy v textu. Doporučujeme, aby se s nimi při studiu pracovalo společně.

Všichni pacienti, jejichž anonymizované fotografie jsme v atlasu použili, souhlasili s jejich využitím pro výukové účely. Kapitoly zahrnující vzácnější onemocnění jsme doplnili fotografiemi z knižních atlasů tak, aby byla elektronická obrazová databáze našeho atlasu pokud možno kompletní. Fotografie pocházejí z těchto dvou publikací: G.Laskaris: Color atlas of oral diseases. G.Thieme Verlag. Stuttgart, New York. 1994. P.A.Reichart, H.P.Philipsen: Color atlas of dental medicine. Oral pathology. Thieme. Stuttgart, New York. 2000.

Předkládaný výukový materiál byl finančně podpořen z projektu MUNI/FR/1412/2018 Inovace výukových materiálů k problematice onemocnění ústních sliznic v českém a anglickém jazyce realizovaném na Masarykově univerzitě v roce 2019 a částečně také grantem NV17-30439A. Děkujeme kolegům za poskytnutí kazuistik a oponentům za jejich konstruktivní kritické připomínky, na jejichž podkladě byl atlas revidován.

Autoři


Autoři publikace a fotografií

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Osobní stránka autora v IS MU

prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.

prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Osobní stránka autora v IS MU

MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Osobní stránka autora v IS MU

RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

Stomatologická klinika a Ústav patologické fyziologie, LF MU v Brně

Osobní stránka autora v IS MU

MUDr. Jan Vokurka

MUDr. Jan Vokurka

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, LF MU a FN Brno

Osobní stránka autora v IS MU


MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Alena Bryšová, Ph.D.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Naděžda Dvořáková

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MDDr. Filip Hromčík

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MDDr. Martina Kalová

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MDDr. Jiří Otrusina

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MDDr. Margarita Rousi

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MDDr. Adéla Tesarčíková

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MDDr. Jakub Tihon

Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Jan Vokurka

Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, LF MU a FN Brno

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA

Dermatovenerologické oddělení LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

1. Dermatovenerologická klinika LF MU a FNUSA v Brně

MUDr. et MDDr. Robert Sirota

Dermatovenerologické oddělení FN Brno

MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

Oddělení dětské plastické chirurgie FN Brno

MUDr. Bohdana Plucarová

privátní stomatolog, Brno

Technická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Poděkování

Vznik Atlasu onemocnění sliznic ústní dutiny byl podpořen projektem Fondu rozvoje č. MUNI/FR/1412/2018 realizovaném na Masarykově univerzitě v roce 2019 a částečně také grantem NV17-30439A.


Poděkování za spolupráci při tvorbě a zpracování fotografií

Milada Dvořáková

Hana Báborová

Fotostředisko Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně


Poděkování za technickou podporu

Marek Stehlík

Servisní středisko pro e-learning, Fakulta informatiky MU v Brně


Oponenti

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

MUDr. Věra Sazmová

doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava


Předměty na LF MU, ke kterým se pedagogické dílo vztahuje

Orální medicína – přednáška ZLOM0911p/ aZLOM0911p

Orální medicína – seminář ZLOM0911s/ aZLOM0911s

Parodontologie II – cvičení ZLPD0732c/ aZLPD0732c

Parodontologie II – přednáška ZLPD0732p/ aZLPD0732p

Parodontologie III – cvičení ZLPD0833c/ aZLPD0833c

Parodontologie III – přednáška ZLPD0833p/ aZLPD0833p

Stomatologie – cvičení VLSTX1p/ aVLSTX1p

Stomatologie – přednáška VLSTX1s/ aVLSTX1s

Parodontologie, onemocnění ústní sliznice IV – přednáška BHPD0554p

Tiráž

Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas

Multimediální elektronický výukový materiál

Izakovičová Hollá, Lydie | Fassmann, Antonín | Poskerová, Hana | Bořilová Linhartová, Petra | Vokurka, Jan | Daněk, Zdeněk a kol.

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2020

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2020

ISBN 978-80-210-9794-0

© 2020 Masarykova univerzita