Seznam obrázků

Obr. 1: Schématické znázornění mikroskopické struktury kůže a sliznice dutiny ústní (Škach a kol., 1982)

Obr. 2: Obrázek keratinizujícího epitelu (Tyldesley, 1981)

Obr. 3: Schéma bazálního komplexu orálního epitelu: spojení bazálních buněk a pojivové tkáně pomocí hemidesmosomů (Tyldesley, 1981)

Obr. 4: Schéma základních histopatologických změn sliznice dutiny ústní (Záruba et al., 1992)

Obr. 5: Primární eflorescence sliznice dutiny ústní (Záruba et al., 1992)

Obr. 6: Sekundární eflorescence sliznice dutiny ústní (Záruba et al., 1992)

Obr. 7: Xenobiotiky vyvolaná onemocnění sliznic dutiny ústní

Obr. 8: Etiologie exogenních pigmentací

Obr. 9: Pro diagnózu Sjögrenova syndromu je nezbytné splnění alespoň 4 kritérií, z nichž 1 musí být buď pozitivní biopsie, nebo pozitivní protilátky (podle Ciferská et al., 2000; Slezák et al., 2003)

Obr. 10: Etiologie endogenních pigmentací

Obr. 11: Rozdělení melaninových pigmentací dle etiopatogeneze

Obr. 12: Dif. dg. onemocnění s hlavním klinickým symptomem „bílou plochou“ (Škach et al., 1975)

Obr. 13: Dif. dg. onemocnění s hlavním klinickým symptomem „červenou plochou“

Obr. 14: Diferenciální diagnostika eroze (upraveno Škach et al., 1975)

Obr. 15: Dif. dg. onemocnění se základní morfou vezikulou (Škach et al., 1975)

Obr. 16: Dif. dg. onemocnění se základní morfou bulou (Škach et al., 1975)

Obr. 17: Dif. dg. onemocnění se základní morfou puchýřem (upraveno Otten et al., 2014). Klinický nález je doplněn histopatologickým vyšetřením a následným provedením přímé a nepřímé imunofluorescence. Molekulárně biologické techniky, jako je ELISA, imunobloting, imunoprecipitace aj., jsou rozhodující při dif. dg.

Obr. 18: Diferenciální diagnostika vředu (Škach et al., 1975)