Přihlášení do IS MU

FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1

PdF | doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Matematika pro fyziky jsou interaktivní skripta. Studenti mají ke každé přednášce k dispozici jak videozáznam,… Zobrazit úplnou prezentaci

SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky

PdF | Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni tvořit psané i mluvené projevy ve spisovné češtině a kultivovaně se vyjadřovat a… Zobrazit úplnou prezentaci

SP7BK_RMO Reedukace mozkové obrny

PdF | doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Elektronická učebnice Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením je interaktivní pomůckou pro studenty somatopedie. Studenti v ní naleznou… Zobrazit úplnou prezentaci

CJV_AW Academic Writing_ONLINE

PdF | Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.

Tento kurz probíhá výhradně pomocí e-learningu (v prostředí IS.MUNI a aplikace Peer-review) a snaží se podpořit kompetence studentů v oblasti… Zobrazit úplnou prezentaci

FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika

PdF | doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., Ing. Mgr. Jan Krejčí

Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Kmity, vlny, optika jsou interaktivní skripta, rozdělená do tří podkapitol. Skripta obsahují záznamy přednášek a… Zobrazit úplnou prezentaci

MA2MP_PDM3 Didaktika matematiky 3

PdF | RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Elektronickou oporou předmětu je webová publikace Zajímavá geometrie pro každého. Učebnici vytvořila vyučující ve spolupráci s techniky ISu. Učebnice ilustruje… Zobrazit úplnou prezentaci

MSBP_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny

PdF | Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

V předmětu je využito několik e-learningových prvků, které studentům pomáhají lépe si procvičit komunikativní kompetence, jazykovou kulturu a fonetickou stránku… Zobrazit úplnou prezentaci

RJ2MP_DLP1 Dětská literatura 1

PdF | Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.

V tomto předmětu se studenti setkávají s problematikou dětské ruské literatury. K dispozici mají prezentace a studijní texty v online… Zobrazit úplnou prezentaci

R2MK_PCS2 Překladová cvičení 2

PdF | Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.

Pomocí webového rozhraní mají studenti předmětu Překladová cvičení 2 k dispozici záznam přednášky překladatelů Milana a Libora Dvořákových. Šlo o… Zobrazit úplnou prezentaci

Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí

PdF | RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Pro předmět Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí byla vytvořena webová učebnice, která byla připravena ve spolupráci s techniky… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty