Přihlášení do IS MU

SP7BK_RMO Reedukace mozkové obrny

PdF | doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Elektronická učebnice Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením je interaktivní pomůckou pro studenty somatopedie. Studenti v ní naleznou… Zobrazit úplnou prezentaci

FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1

PdF | doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Matematika pro fyziky jsou interaktivní skripta. Studenti mají ke každé přednášce k dispozici jak videozáznam,… Zobrazit úplnou prezentaci

CJV_AW Academic Writing_ONLINE

PdF | Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.

Tento kurz probíhá výhradně pomocí e-learningu (v prostředí IS.MUNI a aplikace Peer-review) a snaží se podpořit kompetence studentů v oblasti… Zobrazit úplnou prezentaci

MA2MP_PDM2 Didaktika matematiky 2

PdF | RNDr. Růžena Blažková, CSc.

V předmětu Didaktika matematiky 2 mají studenti k dispozici webovou učebnici s velkým množstvím modelových matematických příkladů na téma geometrické… Zobrazit úplnou prezentaci

FY2BP_KVO Kmity, vlny, optika

PdF | doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., Ing. Mgr. Jan Krejčí

Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Kmity, vlny, optika jsou interaktivní skripta, rozdělená do tří podkapitol. Skripta obsahují záznamy přednášek a… Zobrazit úplnou prezentaci

SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky

PdF | Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni tvořit psané i mluvené projevy ve spisovné češtině a kultivovaně se vyjadřovat a… Zobrazit úplnou prezentaci

Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí

PdF | RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Pro předmět Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí byla vytvořena webová učebnice, která byla připravena ve spolupráci s techniky… Zobrazit úplnou prezentaci

CH2BP_1P6S Repetitorium názvosloví anorganické chemie

PdF | doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.

Repetitorium názvosloví anorganické chemie nabízí studentům možnost, aby si ověřili a zdokonalili svoje znalosti názvosloví anorganické chemie. Jako doplněk prezenční… Zobrazit úplnou prezentaci

RJ2MP_DLP1 Dětská literatura 1

PdF | Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.

V tomto předmětu se studenti setkávají s problematikou dětské ruské literatury. K dispozici mají prezentace a studijní texty v online… Zobrazit úplnou prezentaci

SC4BK_PZAV Patologické závislosti

PdF | doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

V interaktivní osnově mají studenti k dispozici informace o obsahu předmětu, odkazy na výukové materiály umístěné ve studijních materiálech předmětu,… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty