angličtinaPřihlášení do IS MU

Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic

Obálka knížky
Tato publikace je určena pro posluchače učitelského studia kombinací s matematikou. V prvních dvou kapitolách jsou popsány metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu a jejich aplikace v geometrii pro nalezení izogonálních a ortogonálních trajektorií jednoparametrického systému rovinných křivek. Další dvě kapitoly jsou věnovány problematice lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Důraz je kladen na rovnice 2. řádu vzhledem k jejich rozsáhlým aplikacím. Jako příklad jsou uvedeny aplikace ve fyzice při studiu harmonických kmitů. Závěr publikace tvoří historické poznámky.

Autoři
Miloš Ráb
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5816-3
  • Počet stran: 102
  • brožovaná
  • 17 × 24 cm
  • Matematika
  • Rok vydání: 2012

Celková cena: 79 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Matematika