angličtinaPřihlášení do IS MU

Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning

Obálka knížky
Jakým způsobem si občané utvářejí politické postoje? Jak politikové ovlivňují politické postoje lidí v jejich každodenním životě? Mají postoje lidí vůči politickým stranám vliv na veřejné mínění? Autorka knihy pomocí série laboratorních experimentů zkoumala procesy formování postojů lidí k politickým tématům v souvislosti s jejich emocemi vůči politickým aktérům. Zabývala se otázkou, jak základní signály v podobě afektivní reakce účastníků experimentu vůči politickým stranám a jejich čelním představitelům ovlivňují postoje vůči tématům, která tyto strany a jejich představitelé akcentují ve své politice. Výzkum se zaměřil především na negativitu a negativní pocity účastníků vůči politickým představitelům a ukázal, že tento typ negativního vztahu ovlivňuje způsob, jak lidé přemýšlí o politických tématech. Vzhledem k tomu, že experimentální metoda je na poli české politické vědy novinkou, cílem knihy je také představit experiment jako relevantní a užitečný nástroj pro rozšíření znalostí o důležitých politických procesech a fenoménech.

Autoři
Lenka Hrbková
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy

Celková cena: 385 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Politologie  | Psychologie