angličtinaPřihlášení do IS MU

CERPEK: Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy – jaro 2020

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika VP vč. časového a obsahového plánu:
  Pedagogická laboratoř (20. - 24. 1. 2020 od 9:00 do 14:00)
  Jedná se o týdenní intenzivní kurz v rozsahu 25 hodin přímé výuky, který vede tandem zkušených lektorů za podpory expertů, kteří se věnují probíranému tématu. Obsah kurzu je sestaven na základě nejnovějších poznatků pedagogického výzkumu, a zároveň zde můžete reflektovat svou současnou výuku a za spolupráce lektorů a kolegů naplánovat výuku v dalším semestru. V rámci Laboratoře je vhodné stanovit si vlastní rozvojové cíle, na kterých budete pracovat v průběhu vzdělávacího programu.
  Program jednotlivých dní: vysokoškolský učitel a kvalita VŠ výuky (pondělí), příprava a plánování výuky (úterý), hodnocení a reflexe v práci učitele (středa), komunikace se studenty (čtvrtek), technologie ve výuce (pátek).
  Videoreflexe výuky (jarní semestr 2020)
  Jedná se o individuální vzdělávací aktivitu, která pomáhá rozvoji každého účastníka vzdělávacího programu v oblasti, kterou si sám stanoví. Videoreflexe probíhají ve dvojici: lektor a účastník vzdělávacího programu.
  Závěrečné reflektivní setkání (červen 2020)
  Jedná se o půldenní setkání za účelem reflexe vlastního učení se v rámci vzdělávacího programu a nastavení dalších kroků a aktivit v rámci dalšího profesního rozvoje.

  Požadované předpoklady uchazeče, způsob přijetí ke studiu:
  (1) student doktorského studijního programu bez pracovní smlouvy s MU
  (2) aktivní podíl ve výuce v době konání vzdělávacího programu (JS 2020)

  Způsob ukončení vzdělávání:
  Podmínkou k úspěšnému ukončení je aktivní účast na všech součástech vzdělávacího programu: Pedagogická laboratoř, Videoreflexe výuky, Závěrečné reflektivní setkání. Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu získá absolvent osvědčení.

  Kontakt: https://cerpek.muni.cz/
  • Celouniverzitní studia
  Vyučující

Celková cena: 0 Kč vč. DPH