angličtinaPřihlášení do IS MU

CERPEK: Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy – podzim 2020 (běh C)

  • Celouniverzitní studia
  Vyučující

  Osnova
  Vzdělávací program je jednosemestrální a skládá se ze tří částí:
  1. Pedagogická laboratoř (7.-11.9.2020 od 9:00 do 14:00)
  Jedná se o týdenní intenzivní kurz v rozsahu 25 hodin přímé výuky, který vede tandem zkušených lektorů za podpory expertů, kteří se věnují probíranému tématu. Obsah kurzu je sestaven na základě nejnovějších poznatků pedagogického výzkumu, a zároveň zde můžete reflektovat svou současnou výuku a za spolupráce lektorů a kolegů naplánovat výuku v dalším semestru. V rámci Laboratoře je vhodné stanovit si vlastní rozvojové cíle, na kterých budete pracovat v průběhu vzdělávacího programu.
  Program jednotlivých dní:
  Pondělí – vysokoškolský učitel a kvalita výuky
  Úterý – příprava a plánování výuky
  Středa – hodnocení a reflexe v práci učitele
  Čtvrtek – komunikace se studenty
  Pátek – technologie ve výuce
  2. Videoreflexe výuky (podzimní semestr 2020)
  Jedná se o individuální vzdělávací aktivitu napomáhající rozvoji každého účastníka vzdělávacího programu v oblasti, kterou si sám stanoví. Videoreflexe probíhají ve dvojici: lektor a účastník vzdělávacího programu.
  3. Závěrečné reflektivní setkání (prosinec 2020/leden 2021)
  Jedná se o půldenní závěrečné setkání za účelem reflexe vlastního učení v rámci vzdělávacího programu a nastavení dalších kroků a aktivit v rámci profesního rozvoje.
  Informace učitele
  Způsob ukončení vzdělávání:

  Podmínkou k úspěšnému ukončení je aktivní účast na všech součástech vzdělávacího programu: Pedagogická laboratoř, Videoreflexe výuky, Závěrečné reflektivní setkání. Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu získá absolvent osvědčení.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Dostupná kapacita: 18