angličtinaPřihlášení do IS MU

Sociální studia 1,2/2008

Cílem časopisu je zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena.

 • Sociální studia 1, 2/2008

  • Fakulta sociálních studií
  • ISSN 1214-813X
  • Nabízená čísla:
   Genderové re-konstrukce 1/2008
   Číslo volně navazuje na svého předchůdce z roku 2001 "Politika rodu a sexuální identity", které mapovalo stav sociálně vědného porozumění genderu. Od té doby se v České republice pevně ustavila akademická disciplína genderových studií a cílem tematického čísla je zachytit posun ve způsobech, jakými se re-konstruuje gender jak v sociální teorii, tak v sociální realitě.
   Partnerství, rodičovství, rodina 2/2008
   Partnerství, rodičovství a rodina jsou fenoménem, které se v České republice staly od druhé poloviny devadesátých let námětem mnoha demografických i sociologických prací, neboť to jsou jevy, které procházejí radikální proměnou. Číslo obsahuje šest statí, které podle našeho soudu ilustrují určitý posun ve výzkumu partnerského a reprodukčního chování české populace.

  Do poznámky v objednávce prosíme uveďte, které číslo časopisu si objednáváte.

  Webové stránky časopisu

Celková cena: 75 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie