angličtinaPřihlášení do IS MU

Zdravotník zotavovacích akcí 2023

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Zdravotník zotavovacích akcí 2023 Akreditace MŠMT v rámci DVPP č. j. MSMT-13272/2021-2-512

02. – 04. 06. 2023 a 23. – 25. 06. 2023
25. 06. 2023 – závěrečná zkouška
FSpS MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno

Cíl kurzu:
Cílem tohoto kurzu je připravit účastníka na to, aby dokázal dle vyhlášky č. 422/2013Sb. zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích jako zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). Důraz bude kladen na nácvik praktické první pomoci mj. za využití simulovaných situací.
Kurz je zakončený zkouškou z teoretických i praktických znalostí a dovedností.
Cílová skupina:
Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ, trenéry sportovních škol, učitele – vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogy volného času, vychovatele školních zařízení, asistenty pedagoga.
Absolvent kurzu bude vybaven teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi z oblasti první pomoci. Rovněž bude znát právní normy spojené s povinnou zdravotnickou dokumentací vedenou v souvislosti s pořádáním zotavovacích akcí pro děti. Bude schopen plně vykonávat činnosti spadající do kompetencí zdravotníka zotavovacích akcí.
Obsah kurzu:
Zásady stavby a funkce lidského těla (3 hodiny)
První pomoc teoretická část (10 hodin)
První pomoc praktická část (16 hodin)
Péče o nemocné (4 hodiny)
Základy zdravotnické dokumentace (1 hodina)
Práva a povinnosti ZZA (3 hodiny)
Hygiena a epidemiologie (3 hodiny)
Lektoři:
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. – odborný garant kurzu
MUDr. Bc. Michal Matula, DiS.
Lukáš Pelinka
Doklad o absolvování:
Osvědčení s neomezenou platností.
Cena:
3 300 Kč

Pro účely vystavení Osvědčení uveďte, prosím, do poznámky u přihlášky Vaše datum narození.

 • Hygiena a epidemiologie

  Cílem předmětu, který je součástí zdravotnického kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, je seznámit účastníky se zásadami dodržování hygieny a prevence šíření nákaz.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  - základy hygieny a epidemiologie
  - osobní hygiena a denní režim
  - hygiena životního prostředí
  - hygiena výživy
  - odstraňování odpadních látek
  - prevence šíření nákazy
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Péče o nemocné

  Cílem předmětu, který je součástí zdravotnického kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, je seznámit účastníky se základními principy péče o nemocné.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  - zdravotnická etika,
  - péče o nemocného na lůžku,
  - podávání léků,
  - stravování nemocných,
  - vliv prostředí na pacienta.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Práva a povinnosti zdravotníka zotavovacích akcí

  Cílem předmětu, který je součástí zdravotnického kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, je seznámit účastníky s právy a povinnostmi zdravotníka.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  - zabezpečení veřejného zdraví;
  - hygienické předpisy a zásady;
  - zatížení organizmu a dodržení programu;
  - zajištění úkonů před odjezdem, během pobytu, po odjezdu na akci;
  - evidence vedení zdravotnické dokumentace.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • První pomoc

  Cílem předmětu, který je součástí zdravotnického kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, je seznámit účastníky se základní stavbou a funkcí lidského těla.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  Teoretická část:
  - Prevence úrazů a druhy zdravotnické pomoci, třídění
  - Poskytování první pomoci: čísla tísňového volání, život zachraňující úkony a další závažná poranění, atd.

  Praktická část:
  - Nácvik KPR
  - Polohování a transport
  - Práce s obvazovým materiálem, atd.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Zásady stavby a funkce lidského těla

  Cílem předmětu, který je součástí zdravotnického kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, je naučit účastníky poskytování první pomoci v praktické i teoretické rovině.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  • Stavba a funkce lidského těla – buňka, tkáň, orgán, živý organizmus;
  • Pohybové ústrojí – kostra trupu, kostra hlavy, kostra končetin + svalstvo – svaly hlavy, svaly trupu, svaly horních a dolních končetin.
  • Krevní oběh – skládá se ze srdce, tepny, žíly, vlásečnice, krev.
  • Trávicí ústrojí – dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník + játra a slinivka břišní.
  • Dýchací ústrojí – dýchací cesty, plíce, fáze dýchání.
  • Vylučovací ústrojí – ledviny, močovody, močový měchýř a močová trubice.
  • Kožní ústrojí – kůže, pokožka, škára.
  • Pohlavní systém muže a ženy:
  -pohlavní ústrojí muže – varlata, nadvarlata, chámovody, žláza předstojná, pohlavní úd, šourek;
  -pohlavní ústrojí ženy – vaječníky, vejcovody, děloha, pochva, velké a malé stydké pysky, žlázy poševního vchodu, topořivé tkáně;
  • Smyslové ústrojí – čichové, chuťové, hmatové, zrakové, sluchové.
  • Nervové ústrojí – CNS a periferní nervy.
  • Látkové řízení organizmu – žlázy s vnitřní sekrecí, jejich funkce.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Závěrečná zkouška ZZA

  Kurz zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s časovou dotací 40 hodin. Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka kurzu na to, aby dokázal dle vyhlášky č. 422/2013Sb. zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  - písemný test
  - ústní část
  - praktická část
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.

Celková cena: 3 300 Kč vč. DPH