angličtinaPřihlášení do IS MU

Sebeobrana žen a užití pepřového spreje

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kdy a kde:
Sobota 25. 11. 2023 od 8,00 do 18,00 hodin
Fakulta sportovních studií MU, UKB, Kamenice 5, Brno, Hala úpolových sportů
Obsah a popis programu

Sebeobrana žen je zvláštní, samostatnou skupinou osobní sebeobrany. Ženy jsou obětmi sexuálního či domácího násilí mnohem častěji než muži. Ženy jsou navíc oproti mužům ve většině případů v nevýhodě, ať už hovoříme o stránce fyziologické či psychologické. Je tak nezbytné dbát především na prevenci a verbální komunikaci, kde ženy oproti mužům vynikají a tyto stránky dále rozvíjet. Prevence a komunikace šanci na fyzický konflikt značně snižují, ale zcela neodstraňují. Při fyzickém konfliktu a jeho eskalaci útočníkem je nutné rozpoznat podněty včas a volit adekvátní technické prostředky. Neméně důležitá je fáze post konfliktní, kdy se zdánlivě oprávněným jednáním může oběť paradoxně dopustit protiprávního skutku.

Program je zaměřen na sebeobranu žen jako komplexní problém, do něhož budou účastnice uvedeny v průběhu deseti hodin. Řeší problematiku teorie i praxe sebeobrany. První část programu je zaměřena na prevenci, sebevědomé vystupování a verbální komunikaci. Úvodem druhé části bude vysvětlen neméně důležitý trestněprávní institut nutné obrany a následně se přejde k očekávanému fyzickému konfliktu. Dále budou účastnice řešit individuálně modelové situace za užití nově nabitých vědomostí a technických prostředků.

Cílová skupina:
Ženy ve věku 18 až 59 let
Cíl programu:
 • Zvýšit sebevědomí účastnic
 • Osvojit si nové dovednosti užití technických prostředků sebeobrany
 • Uvědomit si, že sebeobrana nezačíná a nekončí samotným aktem
 • Porozumět pojmu „Nutná obrana“ dle § 28 tr. z.
Harmonogram:
I – Blok č. 1 (8:00 hod. – 12:00 hod.)
 • Seznámení s kurzem
 • Prevence
 • Proxemika a posturika
 • Komunikační strategie při (hrubém) obtěžování
II – Obědová pauza (12:00 hod. – 13:00 hod.)

III – Blok č. 2 (13:00 hod. – 17:00 hod.)
 • Legislativa
 • Vymezení vzdálenosti při navázání fyzického kontaktu
 • Princip a aplikace pepřového spreje
 • Post-konfliktní fáze
 • Modelové situace
IV – Evaluace (17:00 hod. – 18:00 hod.)
Informace lektora:
 • Sraz v 7:35 hod. na recepci budovy FSpS MUNI
 • S sebou sportovní oblečení bez zipů a knoflíků
 • Na sebe jednu část oblečení S KAPSOU
 • Kurz v hale úpolových sportů FSpS – podlahu tvoří tatami, takže cvičení probíhá na boso, případně protiskluzové ponožky
 • Účastnice si zajišťují vlastní oběd – možnost zakoupení v OC Kampus Square
K dispozici šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy – nutný vlastní ručník
Garant:
Mgr. Jitka Reguli Čihounková, Ph.D.
Lektoři:
Bc. Matěj Peřina, Bc. Vojtěch Havránek, Bc. Patrik Barák, Bc. Martin Gibala - studenti navazujícího magisterského programu Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek.
Kontakt: 456766@mail.muni.cz
Cena:
750,-Kč

Celková cena: 750 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Sebeobrana