angličtinaPřihlášení do IS MU

Zdravotní TV s pomůckami a využitím metody Pilates – jaro 2024

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Akreditace MŠMT v rámci DVPP č. j. 6154/2022-2-301
Kdy a kde:
1. května 2024 9:00 – 14:00 hodin
(6 vyučovacích hodin + přestávky)
Fakulta sportovních studií, velká tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, Brno
Program a cíl:

Teoretický základ – tělesný pohyb a jeho funkce, anatomicko – fyziologické základy kompenzačních cvičení, dýchací a nervový systém, optimální držení těla, posturální vady a svalová dysbalance, charakteristika fascií.

Praktický základ – metodické a didaktické zásady zdravotního cvičení, druhy strečinkových i posilovacích metod, principy správného dýchání, držení těla a nácvik správných pohybových stereotypů, zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému, fasciallift – trénink fasciální sítě, principy zapojování dlouhých myofasciálních řetězců v různých rovinách. Následné využití cvičebních pomůcek (overball, pěnové válce) s využitím metody Pilates.

Cílem vzdělávací akce je seznámení s principy zdravého pohybu a dýchání v rámci zdravotní tělesné výchovy s využitím pomůcek. Osvojit si návyky správných pohybových stereotypů, aktivace hlubokého stabilizačního systému a prevenci posturálních vad.

Lektoři:
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
Mgr. Alena Kostelníková
Doklad o absolvování:
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu s neomezenou platností
Cena:
1 500 Kč
Kontakt:
czv@fsps.muni.cz

Pro účely vystavení Osvědčení uveďte, prosím, do poznámky u přihlášky vaše datum narození.

Pro objednání je účastník povinen se seznámit s pravidly BOZP a PO.

 • Zdravotní TV s pomůckami a využitím metody Pilates

  Cílem vzdělávací akce je seznámení s principy zdravého pohybu a dýchání v rámci zdravotní tělesné výchovy s využitím pomůcek. Osvojit si návyky správných pohybových stereotypů, aktivace hlubokého stabilizačního systému a prevenci posturálních vad.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Teoretický základ – tělesný pohyb a jeho funkce, anatomicko – fyziologické základy kompenzačních cvičení, dýchací a nervový systém, optimální držení těla, posturální vady a svalová dysbalance, charakteristika fascií. Praktický základ - metodické a didaktické zásady zdravotního cvičení, druhy strečinkových i posilovacích metod, principy správného dýchání, držení těla a nácvik správných pohybových stereotypů, zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému, fasciallift – trénink fasciální sítě, principy zapojování dlouhých myofasciálních řetězců v různých rovinách. Následné využití cvičebních pomůcek (overball, fit ball, pěnové válce – roller, ručníky, copy, balanční úseče, ruberrbandy) s využitím metody pilates.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
  Jiné omezení: minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 12
  Informace učitele

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH