angličtinaPřihlášení do IS MU

Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu)

Tato nabídka je nyní bohužel vyprodaná.
Vložením do košíku ji můžete předobjednat. Jakmile se uvolní místo, budeme vás kontaktovat.

Obálka knížky
Publikace je věnována problematice právního režimu smluv obsahujících mezinárodní prvek. Přestože centrem a východiskem je pro autorku metoda kolizní a zdroje právní úpravy náležející k unijní regulaci, neomezila se ve své práci jen na tyto normy. Autorka uchopila problematiku šířeji tak, jak to nabízí pluralismus zdrojů a metod právní regulace v této oblasti. Prvá část práce se věnuje popisu prostředí, ve kterém se jednotlivé uvedené skupiny norem „pohybují“. Pro sledované vztahy – v převážné míře se jedná o smlouvy mezi mezinárodními obchodníky – je relevantní prostředí mezinárodní a prostředí regionální (zde komunitární). Ve druhé části se autorka věnuje kolizním normám s akcentem na problematiku závazků ze smluv. Třetí část práce obsahuje analýzu vybraných otázek z oblasti jednotného hmotného práva. Čtvrtá je věnována oblasti práva nestátního původu. Zde bude jednak zmíněna koncepce lex mercatoria, tvorba a význam jednotlivých nestátních norem, jednak otázka jejich aplikace na konkrétní právní vztah. Interakce procesního práva s právem kolizním, resp. i dalšími …více

Autoři
Naděžda Rozehnalová
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5240-6
  • Počet stran: 273
  • Rok vydání: 2010

Celková cena: 138 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje