angličtinaPřihlášení do IS MU

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko

Obálka knížky
Čtvrtý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem Antropologie sexuality. Záměrně se orientuje na kulturně relativistická východiska ve snaze poukázat na to, že sexuální kultury jsou velice proměnlivé ve svých ideologiích a hodnotách i ve způsobech jejich integrace do „zbytku“ kontextů příslušné kultury, že sexuální kultura představuje bezprostřední milieu sexuality, důležité pro její určení a zvnějšňování jak jednotlivci, tak skupinami, a že sexuální kultury jako představitelné celky pronikavě ovlivňují sexuální chování. Na rozdíl od kontinentální Evropy, která antropologii mnohdy pokládá jen za přírodní vědu, považujeme ji na Katedře antropologie, podobně jako antropologové v anglosaském prostředí, za vědu celostní, sociokulturní i biologickou, integrující poznatky přírodních a společenských věd. Pomocí syntézy obou pohledů se pokoušíme vysvětlit celistvost lidských bytostí a lidskou zkušenost z hlediska biologického a sociokulturního.

Autoři
František Vrhel, Jaroslav Malina
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-2821-1
  • Počet stran: 80
  • Vazba brožovaná
  • Formát 210 x 275 mm
  • Obor antropologie
  • Rok vydání: 2002

Celková cena: 210 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Antropologie