angličtinaPřihlášení do IS MU

Archaické jevy tradiční kultury na Moravě

Obálka knížky
Publikace se zaměřuje na archaické jevy lidové kultury na Moravě, jejichž počátky lze odhalit už ve středověku. Ve stavitelství byla zachována starobylá dispozice domu a použití primitivních stavebních technologií, pro výrobu předmětů každodenní potřeby se využívaly přírodní suroviny, v odívání se uchovaly až do nedávné doby funkční oděvní součástky jednoduchého střihu. Ve zvykosloví a lidové religiozitě lze vysledovat předkřesťanské prvky, které byly překrývány novějšími náboženskými idejemi. Specifické geografické podmínky, historický vývoj a kolonizace cizími etniky, které determinovaly obchodní i kulturní kontakty se sousedními regiony, minimalizovaly vliv měst a působení internacionálních uměleckých slohů, způsobily zakonzervování některých jevů, jež jsou předmětem studia etnologie ve spolupráci s dalšími příbuznými obory.

Autoři
Alena Křížová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5684-8
  • Počet stran: 199
  • Vazba brožovaná
  • Formát 170 x 240 mm
  • Obor etnologie
  • Rok vydání: 2011

Celková cena: 300 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Etnologie