angličtinaPřihlášení do IS MU

Rozumově nadané děti s dyslexií

Obálka knížky
Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je obvykle jejich styl učení, paměť, motivace, tvořivost, jaké mají sociální a emocionální problémy a zejména jaké jsou možnosti jejich dalšího vzdělávání tak, aby byly skutečně rozvíjeny jejich schopnosti, nejen kompenzovány nápadné handicapy. Publikace se opírá o zahraniční poznatky, ale vychází z českého výzkumu a úzkého kontaktu s konkrétními nadanými žáky a studenty s dyslexií. Pro lepší názornost je text doplněn citáty rozhovorů a ukázkami výtvorů a školních prací dětí, komentáři jejich učitelů a rodičů a kazuistikami vybraných dětí.

Autoři
Šárka Portešová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-7367-990-3
  • Počet stran: 216
  • Vazba brožovaná
  • Formát 145 x 205 mm
  • Obor psychologie, pedagogika
  • Rok vydání: 2011

Celková cena: 261 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Pedagogika  | Psychologie