angličtinaPřihlášení do IS MU

Biosocial Interactions in Modernisation

Elektronické verze knih jsou distribuovány jako PDF soubor. Odkaz ke stažení zakoupené publikace se zobrazí v e-mailu, kterým potvrzujeme přijetí plné částky.

Obálka knížky
Kniha hledá hlavní příčiny biosociální diverzity v rámci lidského druhu (osobnostní, věkové, sexuální, rodinné, reproduktivní, skupinové, mezipopulační a mezigenerační odlišnosti) a klade je do souvislosti s různými netolerantními přístupy doby modernizace, jako jsou například individualismus, ageismus, sexismus, familismus, pro- / antinatalismus, grupismus, rasismus a dysgenismus. Každý faktor ovlivňující biosociální diverzitu je vysvětlen na základě jeho biologického vývoje. Variabilně specifické biosociální vztahy v rámci lidské společnosti jsou studovány v souvislosti s variabilně specifickým odkazem vývoje lidského druhu, stejně jako s novými výzvami a adaptivními potřebami, které přináší nové prostředí, jež vzniklo v průběhu modernizace. Modernizace je zde chápána jako proces, který díky moderní vědě a technologiím umožňuje čím dál hlubší porozumění jednotlivým biosociálním procesům. Společně s humanistickými principy osvícenství by modernizace mohla vést k trvalému zlepšení kvality života, ovšem pouze za předpokladu, že lidé porozumí příčinám a významu …více

Autoři
Robert Cliquet
Obsah knihy

Celková cena: 928 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Elektronické knihy