angličtinaPřihlášení do IS MU

Časopis Discourse and Interaction 2/2011

    Discourse and Interaction je recenzovaný neimpaktovaný lingvistický časopis, který byl založen v roce 2008. Vychází anglicky a zaměřuje se na analýzu diskurzu (především anglického) z hlediska sémantického, socio-pragmatického a stylistického. Obsahuje původní odborné články, recenze publikací a zprávy o aktuálních jazykovědných událostech, včetně vzpomínkových statí na význačné lingvisty.    Časopis Discourse and Interaction je evidován u SCOPUS, ERIH Plus a sdružení Publishers International Linking Association (CrossRef/PILA).

    Časopis vychází dvakrát ročně. Vydává jej Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Celková cena: 145 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 29. 4. 2020 09:55