angličtinaPřihlášení do IS MU

Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny

Obálka knížky
Práce se zabývá doklady osídlení převážně české části Českomoravské vrchoviny v době před objevem polymetalických rud na konci třicátých let 13. století. První část práce představuje katalog nálezů zemědělského pravěku na okresech Pelhřimov a Jihlava. Nejčetněji jsou zastoupeny artefakty neolitické a eneolitické, v řádově menším množství jsou známy nálezy z mladšího pravěku. Interpretace nálezů pravěkých artefaktů není jednoznačná, v současné době můžeme předpokládat spíše sezónní aktivity. Ke změně ve využití sledované oblasti dochází pravděpodobně až ve 12. století. Do té doby periferní oblasti na českomoravském pomezí začaly být systematicky kolonizovány. Problematika je pojednána v několika tematických celcích. Jsou to „les“, „cesty“, „zlato“ a „kolonizace“.

Autoři
• Petr Hejhal, Zdeněk Měřínský, Jan Klápště
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6100-2
  • Počet stran: 92 s.
  • Vazba brožovaná
  • Formát 210 × 295 mm
  • Obor archeologie, historie
  • Rok vydání: 2012

Celková cena: 150 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Archeologie  | Historie