angličtinaPřihlášení do IS MU

Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu

K problematice tradiční agrární kultury a jejího výzkumu ve středoevropském areálu

Obálka knížky
Publikace Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoj střední Evropy a Balkánu je výsledkem mezinárodní spolupráce badatelů z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska. Obrací pozornost k agrárním jevům, které se podílely na formování tradiční lidové kultury mnoha zemí a potažmo spoluvytvářely identitu evropského kontinentu. Zejména ve střední Evropě a na Balkánském poloostrově měly rolnické a pastýřské tradice dlouhodobě stabilní pozice i společensky normotvorný charakter; teprve s nástupem industriální civilizace došlo k rozrušování jejich systémů a k modernizaci života provázené zánikem tradičních forem. Mezigenerační transmise a ruční práce byly nahrazeny jinými komunikačními médii a strojovou mechanizací využívající nové energetické zdroje. Odborné etnologické texty pěti autorů z uvedených zemí se snaží uvedené teze osvětlit na konkrétním materiálu historické povahy nebo pomocí recentních dokladů získaných terénním výzkumem.

Autoři
Miroslav Válka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6099-9
  • Počet stran: 46
  • Vazba brožovaná
  • Formát 170 × 240 mm
  • Obor etnologie,historie
  • Rok vydání: 2012

Celková cena: 300 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Etnologie