angličtinaPřihlášení do IS MU

Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize

Obálka knížky
Monografie si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Kniha přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců a tak podobně, jež se snaží opatřit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho přínosnost. Monografie se zaměřuje zejména na vnitrostátní situaci v České republice, nicméně role soudů je probírána i v širším kontextu, zejména představením debaty ve Spojených státech amerických, kde je téma zasahování soudců do politiky probíráno nejintenzivněji. Jednotlivé kapitoly se věnují také působení České republiky v mezinárodní „soudní diplomacii“, konkrétně při vyjednávání postů soudců u mezinárodních soudů pro české občany a při zastupování České republiky před Soudním dvorem EU či u Evropského soudu pro lidská práva.

Autoři
Hubert Smekal, Ivo Pospíšil
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6282-5
  • Počet stran: 216
  • Vazba brožovaná
  • 140 x 205 mm
  • Obor právní vědy, politologie
  • Rok vydání: 2013

Celková cena: 242 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Politologie  | Právní vědy