angličtinaPřihlášení do IS MU

Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole

Obálka knížky
Tato publikace reflektuje posun z pozic výkonnostního a dovednostního zaměření pohybové přípravy v tělesné výchově do širšího kontextu, do výuky vedoucí ke zdravému životnímu stylu; je proto zaměřena novým, méně obvyklým směrem na teoretické i praktické základy spolupráce ve výuce mezi vzdělávacími oblastmi a předměty, nabízí větší zapojení, integraci pohybových aktivit do edukačního procesu, aktivnější přístup ve výchově dětí k pohybu, zdraví, zdravému životnímu stylu. Publikace je teoretickým i praktickým příspěvkem do vzdělání studentů učitelství pro 2. stupeň základních škol. Dále je využitelná i pro rozšíření obsahu studia a poznání širších souvislostí mezi vzdělávacími oblastmi v rámci oborových didaktik studentů učitelství všech aprobací (zejména zeměpisu, přírodopisu, občanské nauky), jejichž praktická výuka se může odehrávat v mimoškolním prostředí.

Autoři
Pavel Korvas, Jan Cacek
Obsah knihy

Celková cena: 220 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Pedagogika