angličtinaPřihlášení do IS MU

Studium jednotlivých předmětů z nabídky FI MU

Studijní program: C-CV Celoživotní vzdělávání
Forma studia: prezenční
Požadavky: ukončené středoškolské vzdělání
Jednotlivé předměty lze studovat v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Celoživotní vzdělávání je určené pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláváním.

Účastníkům celoživotního vzdělávání je umožněno vybrat si libovolné předměty z fakultní nabídky (pokud splňují případné podmínky předmětu, např. kapacitní limit). Zájemci si podají elektronickou přihlášku na adrese is.muni.cz/prihlaska. Oddělení celoživotního vzdělávání zavede uchazeče do studijní evidence (stav v přijímacím řízení, dosud nerozhodnuto). Zvolené předměty si uchazeči registrují v ISu, poté objednají a zakoupí prostřednictvím Obchodního centra MU, pomocí odkazu Osobní administrativa – Student – Registrace a zápis předmětů. Po uhrazení poplatku absolvují uchazeči výuku předmětů se studenty běžného prezenčního studia.

Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách a stále více se také uplatňuje elektronická podpora výuky (e-learning), je možné studium některých předmětů i při zaměstnání.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách. V rámci CŽV není možné získat akademický titul. O absolvování studia se účastníkům vydává osvědčení. Při přechodu do běžné formy studia (po úspěšném složení přijímací zkoušky) mohou být úspěšným absolventům CŽV uznány kredity, které získali v programu CŽV, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia a získání titulu.

Termíny pro studium v semestru jaro 2019 v akademickém roce 2018/2019

Termín výuky: 18. 2. – 23. 5. 2019

Rozvrh jednotlivých předmětů bude zveřejněn 31. 1. 2019.

Termín přihlášky: 10. 1. - 27. 2. 2019 (elektronická přihláška od semestru jaro 2019)

Termín objednání a nákupu předmětů v Obchodním centru: 1. 2. – 1. 3. 2019

Podání přihlášky

Přijímací řízení do programu Celoživotní vzdělávání na FI MU oboru MiVT Výpočetní technika se koná dvakrát ročně.

Přijímací řízení není zpoplatněno, přijímací zkouška se nekoná.

Pro přijetí do programu musí účastník splnit následující požadavky:

  • Ukončené středoškolské vzdělání (doložit kopii dokladu o dosaženém vzdělání).
  • Podat přihlášku v elektronické podobě.
  • Uhradit poplatek za vzdělávání, který je stanoven na základě zvolených předmětů.

Objednání předmětů v Obchodním centru MU

Následně po založení přihlášky si uchazeč předměty registruje, objedná a zakoupí v Informačním systému MU prostřednictvím aplikace Obchodního centra MU.

Postup je uveden na stránce Jak předměty registrovat v ISu, objednat a zakoupit

Upozornění: Po objednání prosím zaplaťte co nejdříve. Stav Vaší objednávky můžete sledovat na Moje objednávky. V případě, že platbu bude provádět zaměstnavatel, je nutné tuto informaci uvést do fakturačních údajů.

Cena

  • Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia. Poplatek za předměty studované v programu Celoživotního vzdělávání na FI MU je vypočten na základě kreditové hodnoty zvolených předmětů a jejich ukončení.
  • Změna od semestru jaro 2018: Poplatek za každý kredit zapsaného předmětu činí 1000 Kč. Poplatek za požadované ukončení se připočítá následně:
    zkouška = 2 kredity, kolokvium = 1 kredit, zápočet = 0 kreditů
    Příklad: cena předmětu Služby počítačových sítí (2 kredity) ukončeného zápočtem je (2 + 0) * 1000 = 2000 Kč.
  • Hodláte-li studovat předměty s omezením zápisu (např. kapacitní limit), kontaktujte, prosím, Oddělení celoživotního vzdělávání.

Jste absolventem MU? Máte zájem o studium jednotlivých předmětů v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky MU?
Získejte slevu 10 % – informaci o možnosti slevy pro absolventy MU obdržíte na adrese czv@fi.muni.cz nebo telefonním čísle 549 494 815.

Jak registrovat a nakoupit předměty


Návod na stránkách Fakulty informatiky


Pro vyhledání předmětů použijte: