angličtinaPřihlášení do IS MU

Jak na rovnost, násilí a předsudky?
Listopad 2020

Informace o workshopu

Objednávka

Informace o workshopu

Dvoudenní série workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů (otevřeno i příbuzným stupňům vzdělávání) a studující pedagogických oborů vysokých škol. Účastnice a účastníci obdrží Osvědčení Masarykovy univerzity o účasti na sérii (potvrzující termíny, rozsah a obsah workshopů dalšího vzdělávání). Naše semináře jsou také akreditované jako program v rámci DVPP (16 hodin).

Semináře jsou součástí tříletého projektu „Schools of Equality - Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

AKTUALIZACE: Semináře proběhnou online s ohledem na aktuální opatření a organizaci výuky na MU. V případě změny budeme přihlášené informovat.

Bonusem účasti na seminářích financovaných z projektu je možnost účasti zdarma a to i s úhradou cestovních výdajů a ubytování pro cestující do Brna z větších dálek.

Můžete se těšit na sadu interaktivně podaných témat, která představí aktuální tematické výzkumy v sociologii a přistoupí téma násilí, předsudků a nerovnosti z intersekcionální perspektivy. Odnesete si sadu pracovních listů připravených přímo do výuky. Prezentace a diskuse povedou kolegyně a kolegové z naší katedry a z příbuzných pracovišť, přesnější program přihlášeným včas zašleme.

Co můžete čekat

  • prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
  • pracovní listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
  • prostor pro otevřenou diskusi
  • asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
  • zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
  • vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

Pořadatel: Katedra sociologie FSS MU
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno
Termíny: blok dvou celých dnů, 9 – 17h ve čtvrtek 19. listopadu a v pátek 27. listopadu 2020
Kontaktní osoba: Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz)

Objednávka

Na workshop je třeba se závazně přihlásit a uvést údaje nutné k uzavření dohody, na jejímž základě budou proplaceny vaše cestovní výdaje, případně ubytování (podrobnosti obdržíte emailem, který uvedete v objednávce). Údaje jsou třeba i k vystavení certifikátu o absolvování série vzdělávacích seminářů, proto prosím zkontrolujte, že jste v pořádku vyplnili Vaše jméno včetně Vašich titulů a jako adresu uveďte tu, odkud budete do Brna cestovat (tzn. bydliště). Nezapomeňte vyplnit i další údaje do poznámky k objednávce dle pokynů, které tam jsou uvedené, a to včetně názvu a sídla vaší školy/zaměstnavatele. Kapacita workshopů je omezena, organizátoři si vyhrazují právo vybrat účastníky na základě data přihlášení a principu zachování diverzity přihlášených škol i regionů. Nenechte se v procesu objednávání odradit mírně matoucími kolonkami, jsou dány systémem. Určitě vše nakonec dobře dopadne.

logolink