angličtinaPřihlášení do IS MU

Důležité organizační informace

 • V rámci jedné objednávky je možné koupit více kurzů najednou.
 • Všechny kurzy v objednávce mohou být pouze pro jednu osobu. Každý zájemce o studium se musí hlásit zvlášť.
 • Zápisné je nutno uhradit nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky. V opačném případě bude přihláška stornována.
 • Po zahájení akademického roku již nebude možné vracet zápisné zpět. Vrácení uhrazené částky je možné jen na základě písemné žádosti.
 • Přesnější informace o programech, včetně dat konání jednotlivých přednášek, budou rozesílány poštou na přelomu srpna a září.
 • V průběhu jednoho akademického roku lze navštěvovat i více dlouhodobých kurzů, upozorňujeme však na možnou kolizi termínů.

Nevíte si rady s objednávkou? Připravili jsme pro Vás podrobný návod.

Více o Univerzitě třetího věku

Všeobecně zaměřený kurz

Všeobecně zaměřený kurz se zabývá otázkou zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané poznatky z nejrůznějších vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Další ročníky Všeobecně zaměřeného kurzu
 • Pouze pro absolventy předchozích ročníků.
 • Pro přihlášení do navazujících ročníků je nutné znát přihlašovací údaje do IS MU, které vydávají pracovníci U3V.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách

Tříletý kurz se zabývá hlavně výkladem vybraných uměleckých děl v okolnostech jejich vznikání a v kontextu jejich působení. První rok je zaměřen na spolupráci architektury, sochařství a malířství. Ve druhém roce se posluchači seznámí s objednavateli a sběrateli uměleckých děl. A tématem třetího roku je: Co je nového v současných dějinách umění.

 • Pro přihlášení do druhého ročníku je nutné znát přihlašovací údaje do IS MU, které vydávají pracovníci U3V.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

2. ročník

pouze pro absolventy 1. ročníku Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Kurz pro absolventy

Tyto kurzy jsou určeny pro absolventy Všeobecně zaměřeného kurzu a kurzu Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách.

Hlavní směrDoplňkové směry - zvýhodněná cena
humanitní (400 Kč) humanitní - se slevou (250 Kč)
zdravovědný (400 Kč) zdravovědný - se slevou (250 Kč)
přírodovědný (400 Kč) přírodovědný - se slevou (400 Kč)
společenskovědný (400 Kč) společenskovědný - se slevou (400 Kč)

 • Posluchači se mohou hlásit do více směrů zároveň.
 • Doplňkové směry za zvýhodněnou cenu je možné objednat pouze v kombinaci s jedním hlavním směrem za cenu v plné výši.
 • V rámci jedné objednávky je možné se přihlásit do všech směrů, o které máte zájem.
 • Pro přihlášení do kurzů pro absolventy je nutné znát přihlašovací údaje do IS MU, které vydávají pracovníci U3V.

Jednoleté kurzy

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. V akademickém roce 2019/2020 se uskuteční celkem 15 přednášek z oblasti kultury, historie i přírodních věd s důrazem na témata spojená nejen s Brnem a jeho okolím. Přednášky probíhají v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem Moravy bohatým na historické památky, které nejen že dokazují, že Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale také celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti