angličtinaPřihlášení do IS MU

Důležité organizační informace

  • V rámci jedné objednávky je možné koupit více kurzů najednou (tzn. v průběhu jednoho akademického roku lze navštěvovat i více dlouhodobých kurzů, upozorňujeme však na možnou kolizi termínů).
  • Všechny kurzy v objednávce mohou být pouze pro jednu osobu. Každý zájemce o studium se musí hlásit zvlášť.
  • Zápisné je nutno uhradit nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky. V opačném případě bude přihláška stornována.
  • Po zahájení akademického roku již nebude možné vracet zápisné zpět. Vrácení zápisného před zahájením akademického roku je možné pouze na základě písemné žádosti.
  • Přesnější informace o programech, včetně dat konání jednotlivých přednášek, budou odeslány na Vámi zadaný e-mail na přelomu srpna a září.
  • Změna programu a formy vyhrazena.

Nevíte si rady s objednávkou? Připravili jsme pro Vás podrobný návod.

Více o Univerzitě třetího věku

Všeobecně zaměřený kurz – 1. ročník

Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané znalosti z nejrůznějších vědních oborů. Kurz je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity.

960 Kč
V prodeji od 6. 5. 2024 08:00 | Podrobnosti

Dějiny umění: globální, světové, národní – 1. ročník

Kurz je organizován ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty MU jako volné pokračování dosavadních kurzů dějin architektury a výtvarného umění. V průběhu kurzu se postupně zamyslíme nad historií umění v jeho geografické různorodosti na jedné straně, ale též v jeho stylové podobnosti v historickém čase či uvnitř národní pospolitosti na straně opačné.

Zdraví je v pohybu – 1. ročník

Kurz je organizován ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU a je kombinací teoretických přednášek zaměřených na zdraví v kontextu stárnutí a praktických cvičení. Účastníci kurzu se dozvědí o principech fungování lidského těla v období stárnutí a možnosti adekvátní pohybové aktivity cílené na udržení zlepšení kvality života.

1 680 Kč
V prodeji od 6. 5. 2024 08:00 | Podrobnosti

Jednoleté kurzy

Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, literatury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM. Důraz je kladen na témata spojená s městem Brnem a jeho okolím, mezi které patří také významné brněnské osobnosti.

960 Kč
V prodeji od 6. 5. 2024 08:00 | Podrobnosti

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a v jeho průběhu se posluchači blíže seznámí s regionem Moravy bohatým na historické památky. Ty nejen, že dokazují, že Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.

960 Kč
V prodeji od 6. 5. 2024 08:00 | Podrobnosti

Vesmír kolem nás

Kurz je organizován ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU a je zaměřen na jednu z nejstarších věd – astronomii. Ta je vědou velmi moderní s výrazným popularizačním potenciálem a skrývá v sobě krásu i poučení. O jejich odhalování se v rámci kurzu budou starat přední odborníci, popularizátoři i nadaní studenti.

960 Kč
V prodeji od 6. 5. 2024 08:00 | Podrobnosti

V případě jakýchkoliv problémů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: u3v@rect.muni.cz