angličtinaPřihlášení do IS MU

U plateb bankovním převodem ze zahraničních bankovních účtů je potřebné vyplnit následující údaje
Příjemce / Beneficiary:
Číslo účtu příjemce / Ben. account No. / IBAN:CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
Jméno, Název / Beneficiary:Masarykova univerzita
Ulice (P.O.BOX) / Address:Žerotínovo nám. 9
Město, PSČ / City, ZIP:Brno, 601 77
Země / Country:Česká republika
  
Banka příjemce / Benef. bank:
SWIFT kód / Swift code/BIC:KOMBCZPPXXX
Název / Beneficiary's bank:Komerční banka, nám. Svobody 21, Brno, 631 31
Poplatek / Detail of charges:OUR / SHA / SLV
Účet pro poplatky / Account No.for charges:nesmí být účet Masarykovy univerzity
Vyplatit šekem / Pay by cheque:je třeba uvádět NE
a dále je nutné na příkazu k úhradě
  • uvést částku v měně CZK
  • v položce "Důvod platby/Poznámky / Details of Payment" uvést variabilní symbol objednávky Obchodního centra a jméno klienta

Pokud Vám to banka umožňuje, plaťte poplatkem typu OUR. Jinak použijte platbu s typem poplatku SHA nebo SLV.

Platíte za přijímací řízení? Čtěte také pokyny pro platbu za přihlášku.