VSFY0422p Fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
4/4.5/0. 7 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 10:10–11:50 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 10:30–12:20 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 13:50–15:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
VSFY0321c Fyziologie I-cv. && VSFY0321s Fyziologie I-s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je vysvětlit fyzikální a chemické faktory, které zodpovídají za vznik, rozvoj a vývoj života. V rámci normální fyziologie se snažíme vysvětlit specifické znaky a mechanismy, které činí z lidského těla živou bytost. V rámci přednášek získá student systematické znalosti obecné a systémové fyziologie člověka, naučí se analyzovat odborný text, vybrat podstatné informace, postihnout základní vztahy a regulace v živých systémech, včetně základů biokybernetiky. Po absolvování předmětu normální fyziologie je student seznámen se základními experimentálními metodikami ve fyziologii, a to formou praktických cvičení. V rámci praktických cvičení se musí dále seznámit s běžnými vyšetřovacími metodami, užívanými v klinické fyziologii (např. elektrokardiografie, elektroencefalografie, elektromyografie, spirometrie) včetně zátěžových testů (ergometrie). Studenti musí vyvozovat závěry z vlastních naměřených hodnot. Obsahem předmětu fyziologie je tedy naučit studenta nejen přehled fyziologie, ale také získat praktické dovednosti a kritické vědecké myšlení.
Osnova
  • Plicní funkce. Mechanika dýchání.Transport plynů. Regulace dýchání. Funkční morfologie ledvin. Clearence. Protiproudový systém ledvin. Regulace funkcí ledvin. Úloha ledvin v řízení homeostázy. Termoregulace. Gastrointestinální trakt-mechanická funkce, sekreční funkce. Regulace GIT. Vitamíny, minerály, voda ve výživě. Metabolismus sacharidů a lipidů. Metabolismus proteinů. Energetický metabolismus. Výživa, hladovění, obezita. Fyziologie tělesné zátěže. Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamo-hypofyzárního systému. Hormony štítné žlázy. Regulace metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Stres a funkce nadledvin. Fyziologie dětí a dospívajících, stáří. Mužská a ženská reprodukce. Těhotenství a laktace.. Glandula pinealis, cirkadiánní rytmy. Kosterní, hladký a srdedční sval-fyziologie. Fyziologie adaptací.
Literatura
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  • GANONG, William F. Review of medical physiology. 22nd ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2005. xii, 912. ISBN 0071440402. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
  • HELLER, Jiří. Poznámky k přednáškám z fysiologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1993. 325 s. ISBN 80-85787-16-4. info
  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2003. 771 s. ISBN 8024705125. info
Metody hodnocení
Přednášky. Zkouška z fyziologie se skládá ze tří částí: písemný test, praktická zkouška a ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.