ZLIP061c Interní propedeutika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
Alena Stodůlková (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLIP061c/21: Po 1. 3. až Pá 5. 3. každý pracovní den 10:20–12:50 N04001
ZLIP061c/22: Po 29. 3. až Pá 2. 4. každý pracovní den 10:20–12:50 N14190
ZLIP061c/23: Po 15. 3. až Pá 19. 3. každý pracovní den 10:20–12:50 N14190
ZLIP061c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLBC041s Biochemie II - seminář && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u nejzávažnějších stavů.
Osnova
 • Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Celková anamnéza
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u plicních onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u srdečních onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u onemocnění ledvin a močových cest
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí GIT a jater
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u endokrinních nemocí
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u hematologických onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí periferních artérií a žil
 • Speciální anamnéza u revmatologických a imunologických onemocnění
 • Opakování a praktické procvičování, zápočty
Literatura
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
Výukové metody
Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Docházka do výuky je povinná. Výukový proces je zaměřen na praktické dovednosti.Zápočet je udělován za aktivní přístup k probírané problematice.
Metody hodnocení
Jsou vyžadovány teoretické znalosti, které získávají studenti na přednáškách. Závěrečné hodnocení ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.