VLIM051c Imunologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLIM051c/01: St 9:30–11:10 N01021
VLIM051c/02: St 9:30–11:10 N01021
VLIM051c/03: St 7:30–9:10 N01021
VLIM051c/04: St 7:30–9:10 N01021
VLIM051c/05: Pá 9:30–11:10 N01021
VLIM051c/06: Pá 9:30–11:10 N01021
VLIM051c/07: Pá 7:30–9:10 N01021
VLIM051c/08: Pá 7:30–9:10 N01021
VLIM051c/09: Po 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/10: Po 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/11: Po 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/12: Po 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/13: Út 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/14: Út 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/15: Út 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/16: Út 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/17: Čt 9:30–11:10 N01021
VLIM051c/18: Čt 9:30–11:10 N01021
VLIM051c/19: Čt 7:30–9:10 N01021
VLIM051c/20: Čt 7:30–9:10 N01021
Předpoklady
VSBC0221p Biochemie I-předn. && ( VSLC011p Lék.chemie-předn. || VSLC021p Lékařská chemie -p )&& VSBI0222p Biologie II - přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSFY0422s Fyziologie II - seminář && VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041s Biochemie II - seminář || VSBC041c Biochemie II - cvičení ) && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Imunologická laboratoř. Bezpečnost práce
 • Význam anamnézy a základního klinického vyšetření pro indikaci laboratorních imunologických testů. Krevní obraz. Bílkoviny v séru.
 • Laboratorní znaky zánětlivého procesu.
 • Odběr krve pro imunologická laboratorní vyšetření.
 • Protilátky jako imunologické reagens.
 • Reakce antigen-protilátka in vitro. Primární a sekundární interakce.
 • Přehled sérologických reakcí. Specifičnost a citlivost. Titrace séra.
 • Mezinárodní jednotky. Aglutinační reakce přímé a nepřímé.
 • Určování krevních skupin. Revmatoidní faktor.
 • Precipitační reakce. Dvojitá difuze k identifikaci antigenů.
 • Radiální imunodifuze ke stanovení množství sérových proteinů.
 • Turbidimetrické metody.Imunoelektroforetické metody. Imunofixace.
 • Blottingové metody.
 • Klinický význam nálezu paraproteinémie.
 • Monoklonální protilátky, využití v laboratorní diagnostice i klinické praxi.
 • Imunofluorescence: Využití při identifikaci antigenů a průkazu protilátek.
 • Enzymové imunoanalýzy (ELISA). RIA.
 • Průkaz IgE.
 • Klinicky významné orgánově specifické i orgánově nespecifické autoprotilátky.
 • Vývojové linie bílých krvinek. Nomenklatura CD.
 • Fenotypizace lymfocytů. Průtoková cytometrie. Funkční testy lymfocytů (proliferační testy, produkce imunoglobulinů, produkce cytokinů, cytotoxicita).
 • Vyšetření fagocytárního systému.
 • Diagnostika leukémií.
 • Vyšetření komplementového systému.
 • Průkaz cirkulujících a deponovaných imunokomplexů.
 • Typizace HLA. Metody molekulární genetiky v imunologii.
 • In vivo testy k průkazu alergické senzibilizace.
 • Testy pozdní kožní přecitlivělosti, anergie.
 • Prevence a terapie anafylaktických reakcí.
 • Léková přecitlivělost, vedlejší reakce při medikamentózní léčbě.
 • Anafylaktický šok.
 • Zásady indikace a interpretace imunologického vyšetření při diagnostice a léčbě chorob.
Literatura
 • LITZMAN, Jiří, Tomáš FREIBERGER, Vlastimil KRÁL a Vojtěch THON. Základy vyšetření v klinické imunologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 59 s. ISBN 978-80-210-4227-8. info
 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vyd. Praha: Triton, 2005. 279 s. ISBN 8072546864. info
Metody hodnocení
Zápočet po absolvování povinné výuky
Informace učitele
Průběžné informace o studiu jsou vyvěšovány ve vestibulu Ústavu klin. imunologie a alergologie.
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. J. Litzman, CSc., tel: 05 4318 3128
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.