VLIM051c Imunologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Hlaváčková (cvičící)
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLIM051c/01: Po 26. 9. až Pá 6. 1. St 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/02: Po 26. 9. až Pá 6. 1. St 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/03: Po 26. 9. až Pá 6. 1. St 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/04: Po 26. 9. až Pá 6. 1. St 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/05: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Pá 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/06: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Pá 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/07: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Pá 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/08: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Pá 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/09: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Po 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/10: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Po 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/11: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Po 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/12: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Po 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/13: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Út 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/14: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Út 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/15: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Čt 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/16: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Čt 8:00–9:40 N01021
VLIM051c/17: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Čt 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/18: Po 26. 9. až Pá 6. 1. Čt 10:10–11:50 N01021
VLIM051c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLIM051c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLIM051c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLIM051c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLIM051c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLIM051c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSBC0221p Biochemie I-předn. && ( VSLC011p Lék.chemie - předn. || VSLC021p Lékařská chemie -p )&& VSBI0222p Biologie II-přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSFY0422s Fyziologie II - seminář && VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041s Biochemie II - seminář || VSBC041c Biochemie II - cvičení ) && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět seznamuje studenty především s klinickými a laboratorními aspekty imunologie v medicíně. Po skončení tohoto kurzu studenti budou rozumět patogenezi imunopatologických chorob a znát klinickou manifestaci a principy léčby nejzávažnějších skupin těchto onemocnění. V laboratorní části kurzu se studenti seznámí se základními technikami používanými v imunologické laboratoři, jak serologickými (aglutinace, precipitace, imunofluorescence, ELISA, RIA), tak i buněčnými (průtoková cytometrie, testy aktivace lymfocytů, testy vyšetření funkce granulocytů) tak, aby byli schopni interperetovat výsledky nejdůležitějších laboratorních imunologických testů. V klinické části budou studenti obeznámeni se základními mechanismy vedoucími ke vzniku imunopatologických chorob, stejně jako s klinickou manifestací těchto onemocnění tak, aby využili tyto poznatky v diagnostice a léčbě mocných. Budou probrány i imunologické aspekty transplantací a maligního bujení. Součástí je i analýza několika článků s imunologickou problematikou s jejich kritickou interpretací studentem.
Osnova
 • Imunologická laboratoř. Bezpečnost práce Význam anamnézy a základního klinického vyšetření pro indikaci laboratorních imunologických testů. Krevní obraz. Bílkoviny v séru. Laboratorní znaky zánětlivého procesu. Odběr krve pro imunologická laboratorní vyšetření.
 • Protilátky jako imunologické reagens. Monoklonální protilátky, využití v laboratorní diagnostice i klinické praxi.
 • Reakce antigen-protilátka in vitro. Primární a sekundární interakce. Přehled sérologických reakcí. Specifičnost a citlivost. Titrace séra. Aglutinační reakce přímé a nepřímé. Precipitační reakce. Dvojitá difúze k identifikaci antigenů. Turbidimetrické metody. Blottingové metody. Imunofluorescence: Využití při identifikaci antigenů a průkazu protilátek. Enzymové imunoanalýzy (ELISA). RIA. Průkaz IgE. Vyšetření komplementového systému. Průkaz cirkulujících a deponovaných imunokomplexů.
 • Vývojové linie bílých krvinek. Nomenklatura CD. Fenotypizace lymfocytů. Průtoková cytometrie. Funkční testy lymfocytů. Vyšetření fagocytárního systému. Diagnostika leukémií.
 • Typizace HLA. Metody molekulární genetiky v imunologii. Patogeneza, diagnostika a terapie primárních imunodeficiencí. Problematika substituční terapie gamaglobulinovými preparáty. Pasivní imunizace.
 • Sekundární imunodeficience. Nemocný s podlomenou imunitou. AIDS - aspekty imunologické, všeobecně medicínské a společenské.
 • Imunitní reakce vedoucí k poškození organismu. Atopie a atopické choroby. Anafylaktický šok. In vivo testy k průkazu alergické senzibilizace. Testy pozdní kožní přecitlivělosti, anergie. Prevence a terapie anafylaktických reakcí. Anafylaktický šok.
 • Imunologická tolerance. Autoimunita a autoimunitní choroby. Klinicky významné orgánově specifické i orgánově nespecifické autoprotilátky. Imunosupresivní terapie.
 • Imunologické aspekty krevní transfúze, transplantace orgánů a kostní dřeně. Nádorová imunologie. Nádorové antigeny. Imunitní reakce na nádory. Imunodiagnostika nádorů. Nádory z buněk imunitního systému. Klinický význam nálezu paraproteinémie. Imunoelektroforetické metody. Imunofixace.
Literatura
  doporučená literatura
 • LITZMAN, Jiří. Základy vyšetření v klinické imunologii. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 71 stran. ISBN 9788021078536. info
  neurčeno
 • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 5. vydání. Praha: Triton, 2013. 330 stran. ISBN 9788073877132. info
 • ABBAS, Abul K., Andrew H. LICHTMAN a Shiv PILLAI. Basic immunology : functions and disorders of the immune system. Fifth edition. St. Louis: Elsevier, 2016. x, 335. ISBN 9780323390828. info
Výukové metody
Výuka je prováděna zejména formou seminářů a demontrací laboratorních metod. Součástí je i domácí příprava vybraných článků k prezentaci, diskusi a kritickému zhodnocení.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutná účast na 90% vyučovacích hodin, aktivní účast na výuce i dskusi. Znalosti jsou průběžně kontrolovány ústními dotazy. Povinná je spoluúčast na přípravě prezentací odborných článků a kazuistik.
Informace učitele
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. J. Litzman, CSc., tel: 05 4318 3125
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.