ZLVL7X62c Vnitřní lékařství blok 2 - pneumologie

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1.5/0. 22,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Herout (přednášející)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (přednášející)
MUDr. Monika Bratová (cvičící)
MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Hrazdirová (cvičící)
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Lennerová (cvičící)
MUDr. Marek Plutinský (cvičící)
MUDr. Eva Pokojová (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Ščurek (cvičící)
MUDr. Ondřej Venclíček (cvičící)
MUDr. Marianna Štefániková (pomocník)
Garance
MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLVL7X62c/21: Po 2. 11. 7:30–12:30 N01176, Út 3. 11. 7:30–12:30 N01176, St 4. 11. 7:30–12:30 N01176, Čt 5. 11. 7:30–12:30 N01176, Pá 6. 11. 7:30–12:30 N01176
ZLVL7X62c/22: Po 16. 11. 7:30–12:30 N01176, St 18. 11. 7:30–12:30 N01176, Čt 19. 11. 7:30–12:30 N01176, Pá 20. 11. 7:30–12:30 N01176
Předpoklady
ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět patofyziologii dýchání, základním parametrům spirometrických vyšetření a krevních plynů, interpretaci rtg nálezu a základům ostatních diagnostických a terapeutických metod v pneumologii, včetně oxygenoterapie. Seznámí se s nejčastějšími plicními onemocněním jako jsou plicní záněty, chronická obstrukční plicní nemoc, intersticiální plicní procesy, tuberkulóza, astma bronchiale,nádory plic a diagnostice a léčbě chronické respirační insuficience. Bude schopen použít informace v diferenciální diagnostice dušnosti, kašle, bolesti na hrudníku, hemoptýze.
Výstupy z učení
Student po absolvování studia:
- bude schopen provést diagnostiku a diferenciální diagnostiku plicních nemocí
- zhodnotit fyzikální nález nemocného s plicním onemocněním, interpretovat plicní funkční a radiologické nálezy a navrhnout léčbu.
Osnova
  • Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a pomocí demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka probíhá formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: Chronická obstrukční plicní nemoc 2. den: Astma bronchiale 3. den: Tuberkulóza nebo tumory plic 4. den: Plicní záněty 5. den: Intersticiální plicní procesy V rámci Simulačního centra pro praktickou výuku budoucího lékařů bude do studia zahrnuta praktická ukázka z předmětu propedeutiky fyzikální poslechové nálezy), plicní funkční vyšetřování, odběry a analýza krevních plynů, rentgenové nálezy, punkce (drenáže) pleurálních výpotků a bronchoskopické metody.
Literatura
    povinná literatura
  • ČEŠKA, Richard. Interna. Edited by Tomáš Štulc - Vladimír Tesař - Milan Lukáš. 2., aktualizované vydání. xviii, 909. ISBN 9788073878856. info
Výukové metody
Teoretická výuka probíhá formou seminářů (prezentací).
Metody hodnocení
Semestr je ukončen vědomostním pohovorem nebo písemným testem v rozsahu probrané látky.Přepokladem získání zápočtu je 100% účast na výuce na klinice. Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLVL7X62c