PdF BSOCPhp Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Součásti SZZ a jejich obsah

Studenti jednodoborového studijního plánu jsou připuštěni k Státní záverečné zkoušce (SZZ) poté, co absolvovali povinné a povinně volitelné předměty a dosáhli příslušného počet kreditů. SZZ je skládána 1) písemnou formou - testem - a 2) ústní zkouškou.
Ad 1) V testové části SZZ studenti musí prokázata znalosti z tematických okruhů Sociální pedagogika, Aplikovaná psychologie, Pedagogika. Tyto okruhy jsou vymezeny teoretickými předměty profilujícího základu - např. Sociální pedagogika v teorii a praxi, Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky, Základy pedagogiky, Základy psychologie atd. (podrobněji viz Sebehodnoticí zpráva studijního programu Sociální pedagogika a volný čas, s. 11).
Ad 2) Ústní SZZ vychází z moderních postupů způsobu atestace. Klade důraz na znalost základních odborných textů studijního programu Sociální pedagogika a volný čas a kreativní práci s vybraným textem. Student musí prokázat znalost obsahu a schopnost kreativní práce s vybraným textem, během které dokáže propojit obsah vybraného textu s dalšími znalostmi a kompetencemi, jež tvoří jádro vedlejšího a hlavního studijního plánu (k tomu podrobněji viz Sebehodnoticí zpráva studijního programu Sociální pedagogika a volný čas, s. 9-10).

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve hlavním studijním plánu se počítá s bakalářskou prací a jeho obhajobou.
Vybraná témata (a názvy obhájených prací):
Sociální aspekty formálního vzdělávání
- Hejného metoda výuky matematiky a její sociální aspekt
Sociální aspekty informálního a neformálního vzdělávání
- Děti vyrůstají s obrazovkami! Podíl rodičů na této „problematice“
- Dračí doupě jako edukační prostředek ve středisku výchovné péče
- Squaty v České republice jako kulturně-sociální centra
Fenomenologická analýza motivace ke cvičení tchaj-ťi čchüan
Sociální aspekty gerontagogiky
Ageismus aneb Senioři jako "druhořadí" občané?
Vnímání a význam volného času v pravém stáří
Sociálně pedagogické aspekty sociální práce
Delikvence a kriminalita mladistvých
Změny v sebevědomí uživatelů nelegálních návykových látek při odvykací
léčbě
Multikulturní výchova
Muslimové v pohybu: perspektiva soužití v evropském prostoru a v ČR
Náročná situace dětí v Angole v oblasti výchovy a vzdělávání


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B Ch. Williamszk 0/2/04 3-
7 kreditů

TV

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářska práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4P
PdF:SO_BPBakalářska práce J. Němecz 0/0/13 5P
PdF:SO_BPdBakalářska práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Sop010Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/04 1Z
PdF:Sop020Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky D. Denglerovázk 0/3/05 2Z
PdF:Sop021Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/05 2Z
PdF:Sop030Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/2/04 3Z
PdF:Sop031Teoretické koncepty sociální pedagogiky I R. Šípk 0/2/04 3Z
PdF:Sop040Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/2/05 4Z
PdF:Sop041Teoretické koncepty sociální pedagogiky II R. Šípzk 0/2/05 4Z
PdF:Sop050Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/2/02 5Z
PdF:SOp117Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/03 1-
PdF:SOp118Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/02 1-
PdF:SOp116Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 1-
PdF:SOp119Základy psychologie a sociologie D. Denglerovázk 1/2/06 1-
PdF:SOp126Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/4 7 dní.3 1-
PdF:SOp110Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/04 2-
PdF:SOp115Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/1 bloková výuka.2 2-
PdF:Sop127Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/03 2-
PdF:SOp121Vývojová psychologie D. Denglerovázk 1/2/05 3-
PdF:SOp138Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/03 3-
PdF:SOp130Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 1/2/06 3P
PdF:SOp123Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit J. Němecz 0/2/02 3-
PdF:SOp136Praxe souvislá volnočasová L. Gulováz 0/0/0 10 dnů.3 3-
PdF:SOp134Výchova ve volném čase 2 - Metodika her J. Němecz 0/2/02 4-
PdF:SOp144Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 2/2/06 4P
PdF:Sop153Proměny moderní společnosti R. Šípzk 0/2/05 5P
PdF:SOp151Interkulturní psychologie D. Denglerovázk 0/2/05 5P
95 kreditů

Povinně-volitelné předměty