PdF BSOCPhp Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 - -
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 - -
PdF:SOp116Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 - P
PdF:SOp117Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/03 - P
PdF:SOp118Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/02 - P
PdF:SOp119Základy psychologie a sociologie D. Denglerovázk 1/2/06 - P
PdF:SOp126Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/4 7 dní.3 - P
PdF:Sop010Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/04 Z P
21 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 - -
PdF:SOp110Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/04 - P
PdF:SOp115Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/1 bloková výuka.2 - P
PdF:Sop020Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky D. Denglerovázk 0/3/05 Z P
PdF:Sop021Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/05 Z P
PdF:Sop127Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/03 - P
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 - -
22 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B Ch. Williamszk 0/2/04 - -
PdF:SOp121Vývojová psychologie D. Denglerovázk 1/2/05 - P
PdF:SOp123Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit J. Němecz 0/2/02 - P
PdF:SOp130Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 1/2/06 P P
PdF:SOp136Praxe souvislá volnočasová L. Gulováz 0/0/0 10 dnů.3 - P
PdF:SOp138Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/03 - P
PdF:Sop030Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/2/04 Z P
PdF:Sop031Teoretické koncepty sociální pedagogiky I R. Šípk 0/2/04 Z P
31 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SO_BPpBakalářska práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 P -
PdF:SOp134Výchova ve volném čase 2 - Metodika her J. Němecz 0/2/02 - P
PdF:SOp144Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 2/2/06 P P
PdF:Sop040Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/2/05 Z P
PdF:Sop041Teoretické koncepty sociální pedagogiky II R. Šípzk 0/2/05 Z P
21 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SO_BPBakalářska práce J. Němecz 0/0/13 P -
PdF:SOp151Interkulturní psychologie D. Denglerovázk 0/2/05 P P
PdF:Sop050Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/2/02 Z P
PdF:Sop153Proměny moderní společnosti R. Šípzk 0/2/05 P P
15 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SO_BPdBakalářska práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 P -
4 kredity