PdF NOV2hp Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp101Vybrané kapitoly z české filozofie P. Jemelkaz 1/0/01 1P
PdF:OVp103Metody a techniky sociologického výzkumu B. Vackovázk 0/2/04 2P
PdF:OVp104Internacionalizace studia pro OV S. Lesňákz 0/0/0- --
PdF:OVp106Etika P. Jemelkaz 1/0/01 2Z
PdF:OVp107Seminář k etice P. Jemelkaz 0/1/01 2P
PdF:OVp108Estetická výchova B. Binkaz 0/1/01 2P
PdF:OVp109Občan a právo T. Machalovák 0/2/03 2P
PdF:OVp111Kulturní antropologie S. Novákz 2/0/02 3P
PdF:OVp112Mezinárodní vztahy M. Goňcovázk 1/0/03 3Z
PdF:OVp113Mezinárodní vztahy-seminář M. Goňcováz 0/1/01 3P
PdF:OVp114Globální problémy lidstva S. Novákk 2/0/03 4P
PdF:OVp115Seminář ke globálním problémům lidstva S. Novákz 0/2/02 4P
22 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si zapíše během magisterského studia minimálně jeden povinně volitelný předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp117Ústavní pořádek ČR S. Novákz 0/1/01 --
PdF:OVp121Didaktika finančního vzdělávání R. Štěrbaz 0/1/01 --
PdF:OVp125Občanské vzdělávání - praxe a zkušenosti z terénu R. Štěrbaz 0/1/01 --
PdF:OVp126Občanské vzdělávání v Německu R. Štěrbaz 0/1/01 --
PdF:OVp131Empatie a aktivní naslouchání učitele R. Štěrbaz 0/1/01 --
5 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Student si zapíše během magisterského studia volitelné předměty v minimální hodnotě 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp119Ethical Issues of the Holocaust and Genocide S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp124Introducing Postcolonial Studies R. Štěrbaz 0/2/04 --
PdF:OVp127Metody vzdělávání pomocí dokumentárního filmu R. Štěrbaz 0/2/02 --
PdF:OVp128Výběrový seminář v anglickém jazyce 1 B. Vackováz 0/2/04 --
PdF:OVp129Výběrový seminář v anglickém jazyce 2 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp130Výběrový seminář v anglickém jazyce 3 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp133Výběrový seminář v anglickém jazyce 4 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp134Výběrový seminář v anglickém jazyce 5 S. Lesňákz 0/2/04 --
PdF:OVp135Výběrový seminář v anglickém jazyce 6 S. Lesňákz 0/2/04 --
34 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp102Didaktika OV 1 M. Goňcovák 0/2/03 1Z
PdF:OVp105Didaktika OV 2 M. Goňcovázk 0/2/04 2Z
PdF:OVp110Didaktika OV 3 M. Goňcovák 0/2/03 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:OV6002Učitelská praxe 2 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:OV6003Učitelská praxe 3 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OV_DPpDiplomová práce - Projekt R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:OV_DPDiplomová práce R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:OV_DPdDiplomová práce - Dokončení R. Štěrbaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů