PdF NHV2Shp Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-HV2S Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 2P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 2P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV051Hra na nástroj 1 P. Halaz 0/1/02 1P
PdF:HV052Hudební pedagogika, psychologie a sociologie O. Musilz 1/0/02 1P
PdF:HV053Úvod do hudební estetiky M. Sedláčekzk 1/1/04 1P
PdF:HV062Seminář k dějinám hudby 1 M. Košutz 0/2/02 3P
PdF:HV063Vztahy mezi druhy umění M. Sedláčekzk 1/1/04 3-
PdF:HV069Internacionalizace v hudební výchově M. Sedláčekz 0/0/0- 2-
PdF:HV257Hra na nástroj 2 P. Halaz 0/1/02 2P
PdF:HV258Sbormistrovství V. Richterk 0/2/03 2P
PdF:HV059Teorie umění a hudební semiotika M. Sedláčekzk 1/1/04 2P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV054Interpretační seminář P. Halak 0/1/03 1-
PdF:HV055Komorní hra P. Halak 0/1/03 1-
PdF:HV061Populární hudba M. Sedláčekz 0/2/03 3-
PdF:HV064Hra na nástroj 3 P. Halaz 0/1/03 3-
PdF:HV065Keyboardy M. Sedláčekk 0/1/03 3-
PdF:HV067Multimediální počítačové aplikace M. Sedláčekk 0/1/03 4-
PdF:HV068Seminář k dějinám hudby 2 M. Košutz 0/2/03 4-
21 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV050Didaktika HV pro ZŠ 1 J. Kučerováz 0/2/02 1Z
PdF:HV056Didaktika HV pro ZŠ 2 J. Kučerovázk 0/2/03 2Z
PdF:HV060Didaktika HV pro SŠ 1 M. Sedláčekz 0/2/02 3Z
PdF:HV066Didaktika HV pro SŠ 2 M. Sedláčekzk 0/2/03 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:HV6002Učitelská praxe 2 D. Taylorz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:HV6003Učitelská praxe 3 M. Tomanováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV_DPpDiplomová práce - Projekt M. Sedláčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:HV_DPDiplomová práce M. Sedláčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:HV_DPdDiplomová práce - Dokončení M. Košutz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů