PdF BZE3Svp Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0103Reliéf a stavba Země J. Kolejkazk 1/1/04 1P
PdF:Ze0108Atmosféra a hydrosféra Země J. Kolejkazk 1/1/04 2P
PdF:Ze0109Terénní cvičení z kartografie H. Svatoňováz 0/0/2.6 4 dny.3 2Z
PdF:Ze0112Půda a biota Země J. Kolejkazk 1/1/04 3P
PdF:Ze0116Geografie výrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 4P
PdF:Ze0118Terénní cvičení ze sociální geografie D. Mísařováz 0/0/2.6 4 dny.3 4Z
PdF:Ze0119Terénní cvičení z fyzické geografie J. Kolejkaz 0/0/2.6 4 dny.3 3Z
PdF:Ze0121Geografie nevýrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 5P
PdF:Ze0123Zahraniční terénní praxe - Evropa D. Mísařováz 0/0/3.6 6 dní.4 5Z
PdF:Ze0127Úvod do studia geografie H. Svobodováz 0/1/02 1Z
PdF:Ze0128Kartografie H. Svatoňovázk 2/1/05 1P
PdF:Ze0129Kartografie a geoinformatika H. Svatoňovázk 1/2/05 2P
PdF:Ze0130Geoinformatika a dálkový průzkum Země H. Svatoňovák 0/2/03 3P
PdF:Ze0131Aplikované metody výzkumu P. Knechtk 0/2/03 4Z
PdF:Ze0132Geografie obyvatelstva a sídel H. Svobodovázk 1/1/04 3P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0122Didaktika geografie pro bakalářské studium E. Hofmannzk 0/2/05 5Z
5 kreditů