FF FBREpJ Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc38aSeminář k bakalářské diplomové práci I K. Bočková Loudováz 0/2/03 --
FF:REBc38bSeminář k bakalářské diplomové práci II K. Bočková Loudováz 0/2/07 --
FF:REBc39Bakalářská diplomová práce K. Bočková Loudováz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1-
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2-
FF:MED02Úvod do jazykovědy V. Bočekk 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 1Z
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. K. Bočková Loudovázk 2/0/04 2P
FF:REBc03Novořecká mluvnice I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1P
FF:REBc04Novořecká mluvnice II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 2P
FF:REBc05Novořecká mluvnice III K. Bočková Loudováz 1/3/05 3P
FF:REBc06Novořecká mluvnice IV K. Bočková Loudováz 1/3/05 4P
FF:REBc07Askisis me lektora I K. Bočková Loudováz 0/2/03 1P
FF:REBc08Askisis me lektora II K. Bočková Loudováz 0/2/03 2P
FF:REBc09Askisis me lektora III K. Bočková Loudováz 0/2/03 3P
FF:REBc10Askisis me lektora IV K. Tsivosz 0/2/03 4P
FF:REBc11Askisis me lektora V K. Bočková Loudováz 0/2/03 5P
FF:REBc12Askisis me lektora VI P. Marazopoulosz 0/2/03 6P
FF:REBc13Klasická řečtina pro neogrecisty I J. Stekláz 1/1/04 3-
FF:REBc14Klasická řečtina pro neogrecisty II J. Steklázk 1/1/04 4-
FF:REBc15Novořecká syntax I K. Bočková Loudovázk 1/1/04 5P
FF:REBc16Novořecká syntax II K. Bočková Loudovázk 1/1/04 6P
FF:REBc17Řecká literatura 19. století N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 5P
FF:REBc18Řecká literatura 20.-21. st. N. Votavová Sumelidisovázk 2/1/05 6P
FF:REBc19Novořecké reálie I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 4P
FF:REBc20Neoellinikos politismos II K. Bočková Loudovázk 0/2/04 5P
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 5P
FF:REBc22Literární seminář II P. Marazopouloszk 0/2/04 6P
107 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si volí předměty podle svého zájmu tak, aby získal alespoň 33 kreditů. Kredity získané navíc lze započítat jako volitelné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 --
FF:MED56Politický vývoj ve východním a jižním Středomoří M. Macurazk 2/0/04 --
FF:MED59Urban Farming and the Environmental History of Istanbul D. Čižmíkovák 1/1/04 --
FF:MED71Turecko po roce 1980 K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 4-
FF:REBc23Tutorium I N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 1-
FF:REBc24Tutorium II N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 2-
FF:REBc25Tutorium III K. Bočková Loudováz 0/1/01 3-
FF:REBc26Tutorium IV K. Bočková Loudováz 0/1/01 4-
FF:REBc27Novořecká ortografie S. Sumeliduz 0/2/0 0.4 3-
FF:REBc28Četba novořeckých textů N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 4-
FF:REBc29Překladatelský seminář pro Bc. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.3 5-
FF:REBc30Písemný projev pro Bc. K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 6-
FF:REBc31Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc32Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REBc35Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu M. Kulhánkovák 2/0/04 --
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
FF:REBc37Pracovní stáž N. Votavová Sumelidisováz 0/0/06 5-
FF:REBc40„Rozdělený ostrov“: Dějiny Kypru po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech K. Bočková Loudováz 2/0/04 --
FF:REBc41Úvod do studia řecké hudby: od antiky po současnost K. Bočková Loudováz 1/1/03 --
FF:REBc42Kalvos kai Solomos: dyo poiites anamesa stin Ellada kai Italia K. Bočková Loudovázk 1/1/06 --
97 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty tak, aby získal alespoň 15 kreditů. Lze mezi ně započítat i přebývající kredity za povinně volitelné předměty. Předměty si vybírá libovolně z fakultní nabídky, doporučují se předměty z blízkých oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:CJBB132Syntax češtiny pro překladatele J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajz 2/2/03 --
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:HIB003bFormování novodobých balkánských národů (19. stol. - 1918) L. Hladkýk 2/0/03 --
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 --
FF:LgBA07Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičanzk 2/0/05 --
FF:MED03Nejstarší dějiny Středomoří (Přední východ, Egypt, Řecko) K. Petrovićovák 2/0/03 --
34 kreditů