FF FNREpJ Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I M. Kulhánkováz 0/2/010 3P
FF:REMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II M. Kulhánkováz 0/2/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 3P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 1Z
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 3Z
FF:REMgr03Interpretační seminář I - starší literatura M. Kulhánkováz 0/2/04 1P
FF:REMgr04Interpretační seminář II - novější literatura N. Votavová Sumelidisováz 0/2/04 2P
FF:REMgr05Překladatelský seminář pro Mgr. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 2P
FF:REMgr06Vývoj novořeckého jazyka I M. Kulhánkovázk 1/1/05 3Z
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 4Z
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 4P
FF:REMgr10Jazykový seminář pro pokročilé I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 1P
FF:REMgr11Písemný projev pro Mgr. I K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 2P
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 3-
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. M. Meškok 2/0/04 4P
FF:REMgr20Klasická řečtina pro Mgr. K. Bočková Loudováz 0/2/04 3P
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 --
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 --
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 --
FF:NARX11Classical and Post-Classical Narratologies B. Fořtk 0/2/04 --
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
FF:REBc37Pracovní stáž N. Votavová Sumelidisováz 0/0/06 --
FF:REBc40„Rozdělený ostrov“: Dějiny Kypru po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech K. Bočková Loudováz 2/0/04 --
FF:REMgr14Písemný projev pro Mgr. II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr15Jazykový seminář pro pokročilé II K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr16Novořecká dialektologie K. Bočková Loudováz 1/1/0 0.4 --
FF:REMgr17Literatura a překlad N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 --
FF:REMgr18Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204) M. Meškok 2/0/04 --
FF:REMgr19Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) M. Meškok 2/04 --
FF:REMgr21Saints and Holy (Wo)Men in Byzantine Literature and Art M. Kulhánkovák 1/1/04 --
FF:REMgr22Marvellous and Macabre Tales from Byzantium: Novels and Romances M. Kulhánkovák 1/1/05 --
FF:REMgrB01Vyzantini techni M. Kulhánkovák 1/13 --
80 kreditů

Volitelné předměty