FF FNFJpH Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French language and literature
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
32 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 2P
0 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A051Seminář k magisterské diplomové práci I Ch. Cusimanoz 0/2/015 3P
FF:FJ2A052Seminář k magisterské diplomové práci II Ch. Cusimanoz 0/2/015 4P
FF:FJ2A053Magisterská diplomová práce Ch. Cusimanoz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si musí zapsat alespoň 1 předmět z bloku 1 (literatura) a z bloku 2 (lingvistika). Nutno splnit celkem minimálně 18 kreditů.

Povinně volitelné předměty - literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ0B732Milostná poezie francouzské renesance a baroka P. Kyloušekzk 2/0/04 3P
FF:FJ0B764Histoire de la culture francophone en Amérique du Nord P. Vurmzk 2/03 2P
FF:FJ0B765Quebecké divadlo P. Vurmzk 2/0/04 2P
FF:FJ0B767Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Kyloušekzk 2/0/06 3P
FF:FJ0B773České překlady z quebecké a karibské literatury P. Vurmzk 2/05 1P
FF:FJ0B804Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 1P
FF:FJ0B806Lectures comparées P. Dytrtzk 0/2/05 1P
FF:FJ0B807Imaginaire politique P. Dytrtk 0/2/03 3P
FF:FJ2B021Současní autoři z vydavatelství Minuit I P. Dytrtzk 1/1/04 3P
FF:FJ2B0210Imaginaires de la ville – Montréal, Québec P. Kyloušekzk 2/0/04 4P
FF:FJ2B0211Auteurs féminins en littérature canadienne-française et québécoise P. Kyloušekzk 2/0/03 1P
FF:FJ2B0214Initiation à la dissertation littéraire P. Vurmzk 0/2/05 1P
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 1P
FF:FJ2B023Francouzská společnost očima současných autorů P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ2B025Théâtre français contemporain P. Dytrtzk 1/1/04 4P
FF:FJ2B026Lectures contemporaines P. Dytrtzk 1/1/04 2P
FF:FJ2B027Literární hnutí husarů P. Kyloušekzk 1/1/04 3P
FF:FJ2B028Čas a narativní kategorie P. Kyloušekzk 2/0/04 1P
FF:FJ2B029Dandy ve francouzské literatuře 19. a 20. století P. Kyloušekzk 2/0/04 4P
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/03 1P
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 1P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 2P
85 kreditů

Povinně volitelné předměty - lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ0B802RapCor II A. Němcová Polickáz 0/2/05 2P
FF:FJ2B031Cvičení z lingvistiky Ch. Cusimanozk 0/2/04 3P
FF:FJ2B032Gramatika a komiksy Ch. Cusimanozk 0/0/04 2P
FF:FJ2B033Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimanozk 1/0/06 4P
FF:FJ2B034Analýza konverzace Ch. Cusimanozk 1/1/05 2P
FF:FJ2B035Francouzská sociolingvistika Ch. Cusimanozk 2/0/04 1P
FF:FJ2B039Cvičení z francouzské gramatiky Ch. Cusimanoz 0/1/04 2P
FF:FJ2B040Stage dans une institution française Ch. Cusimanozk 0/0/010 3P
FF:FJIA023aLexikologie a lexikografie A. Němcová Polickáz 2/0/04 1P
FF:PRFJB002Interpretace a překlad literárního textu P. Kyloušekzk 0/2/05 1P
FF:ROM0B016Languages, literatures and migrations E. Mocciarozk 2/0/05 1P
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/03 1P
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 1P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 2P
61 kreditů

Volitelné předměty

CZ: Student si musí vybrat předměty za min. 8 kreditů. Doporučujeme následující předměty :
AJL12051 Úvod do korpusové lingvistiky [ 2. sem ]
AJL12070 Úvod do sociolingvistiky [ 1. sem ]
AJL12104 Úvod do stylistiky [ 1. sem ]
AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury [ 2. sem ]
CJJ37 Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) [ 2. sem ]
CJJ46 Úvod do sémantiky [ 2. sem ]
ESA950 Úvod do studia evropské kultury [ 2. sem ]
ETBA111 Úvod do etnologie [ 1. sem ]
FAVBKa010 Úvod do studia filmu [ 1. sem ]
PHBU Úvod do filozofie [ 1. sem ]
PJN101 Úvod do studia jazykovědy [ 1. sem ]
PLIN076 Úvod do kvantitativní lingvistiky [ 1. sem ]

FR: L'étudiant doit choisir des cours optionnels pour au moins 8 crédits. Nous recommandons les cours suivants :
AJL12051 Úvod do korpusové lingvistiky [ 2. sem ]
AJL12070 Úvod do sociolingvistiky [ 1. sem ]
AJL12104 Úvod do stylistiky [ 1. sem ]
AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury [ 2. sem ]
CJJ37 Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) [ 2. sem ]
CJJ46 Úvod do sémantiky [ 2. sem ]
ESA950 Úvod do studia evropské kultury [ 2. sem ]
ETBA111 Úvod do etnologie [ 1. sem ]
FAVBKa010 Úvod do studia filmu [ 1. sem ]
PHBU Úvod do filozofie [ 1. sem ]
PJN101 Úvod do studia jazykovědy [ 1. sem ]
PLIN076 Úvod do kvantitativní lingvistiky [ 1. sem ]